SPORT DOLINA CUP
PUCHAR TRZECH MIAST

Bytom- Radzionków-Piekary Śląskie

 

REGULAMIN

 

 

 

 1. CEL:

 

 • Popularyzacja narciarstwa rekreacyjnego.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.
 • Udział w rywalizacji o charakterze sportowym.

 

 

 • MIEJSCE: Sport Dolina - Bytom - Sucha Góra

 

 

III. TERMIN: 21.01.2024r.

      TERMIN REZERWOWY: 17.02.2024

 

 

 1. ORGANIZATORZY:

SPORT DOLINA BYTOM, PLATFORMA ZDROWIA I AKTYWNOŚCI RUSZ TYŁEK, MOSiR RADZIONKÓW, MOSiR Piekary Śląskie, OSiR Bytom

 

 

 1. UCZESTNICY I ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA:

 

 • Zawody są ogólnodostępne, udział mogą brać wszyscy chętni niezależnie od wieku
 • W zawodach może rywalizować każda osoba, która posiada zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych lub wyrazi pisemną zgodę do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych do udziału
 • Osoby niepełnoletnie zostaną dopuszczone do zawodów wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna (do uzupełnienia w biurze, w dniu zawodów),
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko, organizator nie ubezpiecza uczestników.

Organizator zaleca uczestnikom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia NW.

 • Zawodnicy muszą startować w kasku. Brak kasku będzie równoznaczny z niedopuszczeniem do zawodów.
 • O klasyfikacji decyduje suma czasów uzyskana w dwóch przejazdach. W przypadku snowboardzistów rozegrany zostanie tylko jeden przejazd.

 

 

VII. KATEGORIE WIEKOWE

 

 1. 2017 i młodsi chłopcy i dziewczyny razem
 2. 2016-2014 mężczyźni

B1.2016-2014 kobiety

C.2013-2011 mężczyźni

C1. 2013-2011 kobiety

 1. 2010-2007 mężczyźni

D1.2010-2007 kobiety

 1. 2006 – 1999 mężczyźni

F1.2006-1999 kobiety

G.1998- 1989 mężczyźni

G1.1998-1989 kobiety

H.1988- 1979 mężczyźni

H1.1988-1979 kobiety

 1. 1978 - 1969 mężczyźni

I1.1978-1969 kobiety

J.1968 – 1959 mężczyźni

J1.1968-1958 kobiety

 1. 1958 -1949 mężczyźni

K1.1958-1949 kobiety

 1. 1948 + mężczyźni

L1.1948 + kobiety

 

 

 

VIII. ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia na zawody przyjmowane będą do dnia 19 stycznia 2024 (piątek) pod przez platformę internetową (szczegóły będę miał jutro wieczorem)
 • W dniu zawodów przyjmowane będą zgłoszenia do osiągnięcia limitu 250 miejsc oraz z wyższą opłatą startową

 

 

 

 

 

 1. WPISOWE :

40 zł od uczestnika płatne przelewem na konto SPORT DOLINA

60 zł od uczestnika płatne na miejscu  w kasie SPORT DOLINA

 

Wpisowe upoważnia do dwóch przejazdów w ramach zawodów oraz do korzystania ze stoku przez 4 godziny od momentu pierwszego odbicia karnetu.

 

 

 1. PROGRAM:

 

8:00 - 8:45 – Czynne biuro zawodów

9:00 – Otwarcie zawodów

9:15 – I przejazd narciarzy

           II przejazd narciarzy

           III przejazd snowboardzistów

Ok. 13:30 – wręczenie nagród, zakończenie zawodów

 

 

 

 

 

 1. NAGRODY:

 

Medal dla każdego uczestnika

Puchary dla najlepszych zawodników

Odlewane medale dla pierwszych trójek

Vouchery oraz gadżety przygotowane przez sponsorów i organizatorów.

 

 

 

 1. UWAGI KOŃCOWE:

 

 • Sprzęt we własnym zakresie z możliwością odpłatnego wypożyczenia,
 • Protesty (zgłaszane do 10 minut po przejeździe) rozpatruje upoważniony przedstawiciel organizatora,
 • Wyłącznie Organizatorowi przysługuje prawo rozstrzygania sytuacji spornych podczas zawodów,
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu,
 • Wyłącznie Organizatorowi przysługuje prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Dane osobowe uczestników „Zawodów Narciarskich” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

2.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

3.Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit.

 • RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

4.Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych,

 

 • usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.

5.Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

6.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w „zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej zawodów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów.

 

 

XIII. INFORMACJE:

 

Maciej Kurylas tel.: 730864817

 

Wyświetleń: 3313

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ