Impreza Wyniki
II SpontanRace - Mściwojów -
Szalona 9 -
IV BIEG MIKOŁAJKOWY pod Patronatem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -
Szalona Dziewiątka -