Impreza Wyniki
II SpontanRace - Mściwojów -
IV BIEG MIKOŁAJKOWY pod Patronatem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -