Impreza Wyniki
II SpontanRace - Mściwojów -
Szalona 9 -
Biegowe 4 Pory Roku - Grand Prix Nadleśnictwa Legnica, etap zima -