The event was cancelled

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną bieg został odwołany.
Osoby, które wniosły opłatę, a jeszcze nie dostały zwrotu proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny z organizatorem.

IX Tarnogórski Bieg Przełajowy

 

Projekt współfinansowany przy wsparciu Urzędu Miejskiego

w Tarnowskich Górach

 

R E G U L A M I N

 

 1. TERMIN i MIEJSCE

 

16.05.2020 r. Tarnowskie Góry Park Miejski przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Parkingi

- przy Cmentarzu Komunalnym – wjazd od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- przy Parku Miejskim wzdłuż ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Dystans do pokonania dla niepełnosprawnych           - 0,40   km     

Bieg Skrzata                                                                - 0,40    km     

Tarnogórska Mila                                                        - 1,60    km     

Nordic Walking                                                          - 6,66    km     

Bieg dla młodzieży                                                      - 3,33    km     

Bieg Główny                                                               - 10,00  km     

 

 1. ORGANIZATOR

 

 1. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
 2. Stowarzyszenie Bieg Tarnogórski
 3. Szkoła Podstawowa nr 12 z Tarnowskich Gór

 

III.  CELE

 

Popularyzacja biegów oraz marszu nordic walking jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Promowanie zdrowego stylu życia. Integracja mieszkańców miasta, środowiska sportowego oraz osób niepełnosprawnych. Promocja miasta Tarnowskie Góry i regionu.

 

 1. TRASA, DYSTANS I LIMITY CZASOWE

 

TRASA  NIE  POSIADA  ATESTU  PZLA.

 

Trasa Biegu Skrzata i Dystans dla Niepełnosprawnych - częściowo po ścieżkach częściowo po drodze asfaltowej wokół muszli koncertowej.

Trasa Tarnogórskiej Mili– 100%  asfaltowa, wokół parku miejskiego.

Trasa Biegu Głównego 3 okrążenia (10 km), bieg dla młodzieży 1 krążenie (3,33 km) i Marszu Nordic Walking 2 okrążenia (6,66 km) średnio trudna crossowa z naturalnymi przeszkodami, częściowo po asfalcie, częściowo ścieżkami i po pagórkach parku tarnogórskiego.

 

Dystans dla niepełnosprawnych          - 0,40  km bez kategorii wiekowej dla dzieci i osób  dorosłych                

Bieg Skrzata                                        - 0,40  km dla dzieci w wieku przedszkolnym

Tarnogórska Mila                                - 1,60  km  kl. 1-3 i 4-6 SP

Nordic Walking                                   - 6,66   km (dwie pętle 3.33 km)

Bieg dla Młodzieży                             - 3,33  km kl. 7 i 8 SP (1 pętla 3,33 km start w biegu głównym)

Bieg Główny                                       - 10      km (3 pętle 3,33 km) oznaczona co 1 km

 

 

LIMITY  CZASOWE  :

 

Bieg Skrzata                                                                           15 minut

Dystans do pokonania dla niepełnosprawnych                       15 minut

Tarnogórska Mila                                                                   30 minut

Bieg Główny i Bieg  dla Młodzieży                                        90 minut.

Nordic Walking                                                                      80 minut

 

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

Pomiar czasu będzie prowadzony przez firmę Timing4u z wykorzystaniem chipów zwrotnych.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA

 

 1. Zgłoszenia do biegu 0,4 km dla osób niepełnosprawnych TYLKO Z OPIEKUNEM. Na start muszą wyrazić pisemną zgodę rodzice lub opiekunowie prawni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 2. Bieg Skrzata, Tarnogórska Mila i Bieg dla Młodzieży na start muszą wyrazić pisemną zgodę rodzice lub opiekunowie prawni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 3. Zgłoszenia do dystansu 0,4 km dla osób niepełnosprawnych, Biegu Skrzata i Tarnogórskiej Mili poprzez formularz zgłoszeniowy – bez opłaty startowej.
 4. Zgłoszenia do Biegu Głównego, Biegu Młodzieży i marszu Nordic Walking elektronicznie do dnia 06.05.2020 roku lub w razie wolnych miejsc w dniu zawodów.
 5. W Biegu Głównym na dystansie 10 km oraz marszu Nordic Walking może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończyła lat 18 (ur. 2001 r.), lub w przypadku zawodników młodszych WYŁĄCZNIE za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 6. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność.
 7. Limit uczestników biegu głównego wynosi 400 osób.
 8. Limit uczestników marszu Nordic Walking wynosi 200 osób
 9. Przemieszczanie się niezgodne z techniką Nordic Walking (przynajmniej jedna stopa musi mieć kontakt z podłożem, ramiona z kijkami pracują naprzemianstronnie), a zwłaszcza bieg dyskwalifikuje zawodnika z dalszej rywalizacji.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.
 11. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisów w dniu zawodów.
 12. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że zapoznali się i zaakceptowali regulamin biegu.
 13. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu Głównego 10 km, Biegu dla Młodzieży 3,33 km oraz marszu Nordic Walking 6,66 km otrzymuje pakiet startowy na który składają się:

 

 • Worko-plecak z logo biegu
 • numer startowy
 • koszulka (za dodatkową opłatą 20 zł)
 • posiłek na mecie
 • butelkę wody mineralnej
 • punkt z wodą na każdym okrążeniu
 • pamiątkowy medal po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie
 • udział w losowaniu atrakcyjnych nagród -tylko dla tych, którzy ukończą Bieg Główny 10 km lub marsz  Nordic Walking  6,66  km w regulaminowym czasie.

 

Uczestnicy Biegu dla Niepełnosprawnych, Biegu Skrzata oraz Mili Tarnogórskiej otrzymują:

 • numer startowy
 • medal
 • butelkę wody mineralnej

 

Tarnogórska szkoła podstawowa, której uczniowie w największej liczbie ukończą Tarnogórską Milę otrzyma bon na sprzęt sportowy wartości  500 zł.

 

 

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 

 1. Zgłoszenia online do: VIII Biegu Tarnogórskiego 10 km, Biegu dla Młodzieży 3,33 km oraz Nordic Walking 6,66 km będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej - elektronicznezapisy.pl i maratonypolskie.pl  do dnia 06.05.2020 r.
 2. Za osobę zapisaną uważa się taką, która zapisała się na bieg poprzez formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową w pełnej kwocie. Płatność przelewem na konto organizatora lub od tego roku poprzez portal TPAY w chwili zapisu na bieg.
 3. W przypadku gdy nie będzie wyczerpany limit startujących istnieje możliwość zapisu w dniu zawodów - bez koszulki.
 4. Numer konta do przelewu :

 

                         72 1020 2368 0000 2802 0606 0984

Właścicielem konta jest: Stowarzyszenie „TG-BIEGA” z siedzibą w 42-612 Tarnowskie Góry,  ul. Wyszyńskiego 83

 

W tytule wpłaty należy podać:

Imię i Nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika biegu

z odpowiednim dopiskiem :

BIEG 10 km,

Bieg dla Młodzieży 3,33 km

Nordic Walking 6,66 km

Klasyfikacja pracowników oświaty

 

 1. Opłata startowa – przelewem - wynosi odpowiednio:

 

Bieg dla Młodzieży

do dnia 06.05.2020 roku              -20 zł możliwość dopłaty + 20 zł za koszulkę-podać rozmiar

po tym czasie i w dniu zawodów  -40 zł  bez możliwości zakupu koszulki

 

Bieg  Główny i Nordic Walking

do dnia 31.03.2020 roku          -35 zł  możliwość dopłaty + 20 zł za koszulkę - podać rozmiar

do dnia 06.05.2020 roku          -45 zł  możliwość dopłaty + 20 zł za koszulkę - podać rozmiar

w dniu zawodów                     -60 zł  bez możliwości zakupu koszulki

 

Dla wszystkich zainteresowanych zakupem koszulki z logo biegu, a nie biorących udziału w imprezie istnieje możliwość opłaty – 20 zł tylko do dnia 06.05.2020 r. przy wpłacie należy podać :

- DODATKOWA OPŁATA KOSZULKA

- rozmiar koszulki.

- Imię i nazwisko

 

Dla GRUP BIEGOWYCH od 10-ciu osób wzwyż będzie  zastosowana zniżka 10 zł na osobę. Tylko w przypadku jednorazowego zgłoszenia listy przez kierownika grupy. Po zgłoszeniu grupy 10 osób jest  możliwości dopisania kolejnych osób ze zniżką 10 zł na dany dzień zapisów.

 

Osoby niepełnosprawne biorące udział w Biegu Głównym i marszu Nordic Walking  OPŁATA 20 zł przelewem zniżka tylko do dnia 06.05.2020 r. w dniu zawodów pełna opłata startowa.

 

Tarnogórska Mila, Bieg Niepełnosprawnych i Bieg Skrzata - koszt pokrywa organizator

 

UWAGA: PO UZYSKANIU POTWIERDZENIA O WNIESIENIU OPŁATY NAZWISKO UCZESTNIKA POJAWI SIĘ NA LIŚCIE STARTOWEJ.

 

Podczas odbioru numerów startowych zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

 

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, możliwość przeniesienia na inną osobę tylko do 06.05.2020 roku za dodatkową opłatą 5 zł

 

VII. KLASYFIKACJE

 

W Biegu Tarnogórskim na dystansie 10 km:

 1. Klasyfikacja OPEN mężczyzn i kobiet.
 2. Klasyfikacja pracowników oświaty.
 3. Kategoria najliczniejsza grupa biegowa
 4. Kategoria najliczniejsza grupa Nordic Walking
 5. Kategorie wiekowe:

 

Mężczyzn:

M-16                16 – 29 lat

M-30               30 – 39 lat

M-40               40 – 49 lat

M-50               50 – 59 lat

M-60+             60 lat i więcej

 

Kobiet:

K-16                16 – 29 lat

K-30               30 – 39 lat

K-40                40 – 49 lat

K-50+             50 lat i więcej

 

W marszu Nordic Walking na dystansie 6.66 km

 

 1. Klasyfikacja OPEN mężczyzn i kobiet zdobywcy miejsc I – III
 2. Kategorie wiekowe:

 

Mężczyzn:

M-16                16 – 39 lat

M-40+             40 lat i więcej

 

Kobiet:

K-16               16-39 lat

K-40+             40 lat i więcej

 

 

 

W Biegu dla Młodzieży na dystansie 3,33 km klasyfikacja dziewcząt i chłopców zdobywcy miejsc I-III

W Mili Tarnogórskiej na dystansie 1,6 km klasyfikacja klas 1-3 i 4-6  dziewcząt i chłopców zdobywcy miejsc I – III.

 

Najlepsza Tarnogórzanka i najlepszy Tarnogórzanin w biegu głównym otrzymają statuetki.

Najstarsza zawodniczka i najstarszy zawodnik zawodów otrzymają statuetki.

 

VIII. NAGRODY

 

 1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Biegu Głównego: zdobywcy miejsc I-III otrzymują statuetki. W kat. wiekowych miejsce I – III
 2. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Nordic Walking: zdobywcy miejsc I-III  otrzymują   W kat. wiekowych I-III statuetki.
 3. W klasyfikacji generalnej Mili Tarnogórskiej dziewcząt i chłopców: zdobywcy miejsc I–III otrzymają puchary.
 4. W Biegu dla Młodzieży na dystansie 3,33 km klasyfikacja dziewcząt i chłopców zdobywcy miejsc I-III otrzymają puchary.
 5. Klasyfikacja pracowników oświaty mężczyzn i kobiet: zdobywcy miejsc I otrzymują statuetki.
 6. Nagrody nie dublują się. Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.
 7. Puchar dla najliczniejszej GRUPY BIEGOWEJ - o przyznaniu decydować będzie ilość osób wystawionych w drużynie, które ukończą bieg. Zawodnicy jednej drużyny zobowiązani są podawać taką samą nazwę drużyny pod względem pisowni i wymowy.
 8. Puchar dla najliczniejszej GRUPY NORDIC WALKING - o przyznaniu decydować będzie ilość osób wystawionych w drużynie, które ukończą bieg. Zawodnicy jednej drużyny zobowiązani są podawać taką samą nazwę drużyny pod względem pisowni i wymowy.
 9. Puchar dla najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika zawodów.
 • Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego oraz marszu Nordic Walking, którzy ukończą w REGULAMINOWYM CZASIE bieg lub marsz, jak co roku wezmą udział w losowaniu kilkudziesięciu bardzo atrakcyjnych nagród. W tym dwóch nagród głównych tj. roweru i telewizora.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW:

 

08:30 - otwarcie biura zawodów

08:45 - zakończenie zapisów dla osób niepełnosprawnych

09:00 - START osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami

09:15 - zakończenie zapisów dzieci do biegu Skrzata

09:30 - START biegu Skrzata - dekoracja od razu po zakończeniu

10:15 - zakończenie weryfikacji uczestników Mili Tarnogórskiej

10:30 - START Mili Tarnogórskiej

11:00 - dekoracja Mili Tarnogórskiej

11:00 - zakończenie weryfikacji uczestników marszu Nordic Walking  

11:30 - START marszu Nordic Walking

12:30 - zakończenie weryfikacji uczestników Biegu Głównego (10 km) i Biegu Młodzieży (3,33 km)

13:00 - START Biegu Głównego

13:15 - dekoracja marszu Nordic Walking

14:30 - ogłoszenie wyników oraz dekoracja uczestników Biegu Głównego

po dekoracji LOSOWANIE NAGRÓD - dla uczestników marszu NW oraz Biegu Głównego

 

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Stowarzyszenie Bieg Tarnogórski Stowarzyszenie Bieg Tarnogórskiz siedzibą w 42-612 Tarnowskie Góry,  Wyszyńskiego 83  NIP  ……….. , REGON ………………: , (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie             o ochronie danych).
 4. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie Bieg Tarnogórski w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych zlecanych lub wydawanych przez Stowarzyszenie Bieg Tarnogórski  Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 5. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 6. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 8. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
 9. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązują się przestrzegać niniejszy regulamin.
 2. Nierespektowanie regulaminu może być powodem do dyskwalifikacji zawodnika.
 3. Numer startowy powinien być przypięty z przodu: na klatce piersiowej lub nogawce.
 4. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.

 

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.

Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę.

 

Dyrektor Biegu                       Beata Kozdra             tel.:     889 980 768

Dyrektor Techniczny Biegu    Janusz  Środa  mail:   biegtarnogorski@onet.pl

 

Views: 2926

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ