UWAGA!

Z  uwagi na pandemię COVID 19 i związane z nią obostrzenia podjęliśmy trudną decyzję o zamknięciu zapisów. Nie chcemy jednak rezygnować ze spotkania z Wami i wspólnego biegu. W związku z tym wszystkich, którzy już się zapisali oraz tych, którzy chcieliby wziąć udział w wydarzeniu i wspomóc Wspólnotę Burego Misia, zapraszamy 5 grudnia do Parku Miejskiego im. Franciszka Kachla.

Bez klasyfikacji  i pomiaru czasu, ale tradycyjnie w strojach mikołajowych, przebiegniemy wspólnie dystans około 4 km. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe zawieszki, a osoby które dokonały wpłaty i nie będą w stanie przyjść, będą mogły odebrać zawieszki w późniejszym terminie.

Na pewno bez zmian pozostaje również przekazanie 100% wpłat na rzecz Wspólnoty Burego Misia. Wszystkie wpłaty prosimy jednak kierować na konto Stowarzyszenia MYbytomianie, nie będzie możliwości wpłat na miejscu.

Bądźcie z nami, zapraszaMY!

Aktualny regulamin dostępny pod adresem:
http://mybytomianie.pl/VIII-bieg/VIII-Bieg-Swietych-Mikolajow-Regulamin.pdf

 

 

VIII BYTOMSKI BIEG ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

 

REGULAMIN

  I. Organizator
Stowarzyszenie MYbytomianie.

  II. Cele imprezy

Popularyzacja aktywnych form wypoczynku.

Promocja walorów turystycznych śródmieścia Bytomia.

  III. Termin i miejsce
Bieg odbędzie się w sobotę 5 grudnia 2020 roku.
Biuro zawodów: Centrum Handlowe Agora Bytom – pl. Kościuszki 1

Start biegu:

- BIEGI DZIECI - od godz. 10:00 z bytomskiego Rynku.

- BIEG GŁÓWNY i NORDIC WALKING - godz. 11:00.

  IV. Trasa i dystanse

Nawierzchnia: asfalt i kostka brukowa.

- BIEGI DZIECI:

 • do 7 lat (2020 - 2013) - dystans około 100m wzdłuż bytomskiego rynku,
 • 8 - 11 lat (2012 - 2009) - dystans około 200m wzdłuż bytomskiego rynku,
 • 12 - 15 lat (2008 - 2005) - dystans około 400m wzdłuż bytomskiego rynku.

- BIEG GŁÓWNY i NORDIC WALKING:

 • dystans około 4,5km ulicami centrum Bytomia. Trasa nie posiada atestu.

  V. Zapisy

Zapisy do biegu dzieci można zgłaszać mailowo na adres kontakt@mybytomianie.pl

Zapisy do biegu głównego i nordic walking będą przyjmowane drogą elektroniczną pod adresem: https://elektronicznezapisy.pl

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 2.12.2020.
Istnieje również możliwość zapisania się w biurze zawodów, jednak limit uczestników biegu wynosi 300 osób (decyduje liczba opłaconych zawodników). W przypadku jego wyczerpania zapisy zostaną zamknięte. Podana ilość może również zostać ograniczona ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną.

  VI. Uczestnictwo i opłata wpisowa

Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny. Opłata wpisowa w biegu głównym wynosi 20 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na pomoc dla Wspólnoty Burego Misia: http://buremisie.org.pl/

 

Wpłaty można dokonać w dniu biegu, lub na konto:

Stowarzyszenie MYbytomianie

37 1020 2368 0000 2202 0458 1494

(Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA)

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby startującej.

Wpłat na konto można dokonywać do 2.12.2020.

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.

W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Biuro będzie czynne:

- 4 grudnia od 16.00 do 19.00

- 5 grudnia od 9:00 do 10:45.
Obligatoryjne przebrania mikołajowe np. czapka, rękawice, czerwony strój itp.

VII. Kategorie wiekowe w biegu głównym

W biegu głównym obowiązuje podział na dwie kategorie, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Decyduje rok urodzenia:

 • 2004 – 1981
 • 1980 i starsze

W konkurencji nordic walking nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.

  VIII. Nagrody i wyróżnienia

Klasyfikacja końcowa zostanie ustalona na podstawie elektronicznego pomiaru czasu, przy pomocy zwrotnych chipów mocowanych do buta.

 

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkową zawieszkę i certyfikat.

Trzy najlepsze zawodniczki i trzej najlepsi zawodnicy w każdej z kategorii wiekowych w biegu głównym otrzymają statuetki.

W marszu nordic walking zostaną nagrodzone trzy najlepsze zawodniczki i trzej najlepsi zawodnicy.

Zwycięzcy w biegach dla dzieci otrzymają słodkie upominki.

 

Rozdanie nagród odbędzie się o godzinie 12:00 w biurze zawodów.

  IX. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie My Bytomianie z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Woźniaka 63/8. Adres korespondencyjny: 41-902 Bytom, ul. Jagiellońska 34/16.
 2. Dane osobowe uczestników takie jak imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, nazwa klubu będą przetwarzane w celu organizacji oraz promocji VII Biegu Świętych Mikołajów.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, miejscowości, nazwy klubu na stronie internetowej Stowarzyszenia MYbytomianie - mybytomianie.pl, na profilu społecznościowym Stowarzyszenia w serwisie Facebook oraz na stronach www.elektronicznezapisy.plwww.timing4u.pl.
 5. Wizerunek uczestników zawodów może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach, a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów sprawozdawczych i promocyjnych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach.

  X. Postanowienia końcowe

Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia OC oraz nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz zmiany przebiegu wydarzenia w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń epidemiologicznych.

Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczna decyzja należy do organizatora.

 

zapraszaMY!

 

Views: 9947

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ