The event was cancelled

❗❗❗ IMPREZA ODWOŁANA ❗❗❗
Szanowni państwo,szanowni uczestnicy z przykrością chciałbym was poinformować,że impreza The first cross-country race in Malbork - Bieg przełajowy z przeszkodami została ODWOŁANA z przyczyn bardzo małego zainteresowania tym wydarzeniem .

Zwrot opłaty startowej zostanie dokonany w ciągu 2/3 dni.

Z wyrazem szacunku
Prezes Fundacji
Dawid Bieńkowski

 

I.Organizator :

Fundacja First Malbork Team

 1. Cel imprezy :
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania przełajowego z przeszkodami
 3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 4. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej społeczności

 

III. Współorganizatorzy: 

Dzierzgoń Team

IV.Termin i miejsce

24.06.2023 godzina 14:00 miejsce : Polana w Parku Miejskim (Malbork)

 • OTWARCIE BIURA ZAWODÓW: 12:00 - 13:30
 • UROCZYSTE OTWARCIE BIEGU  : 13:30-13:40
 • START BIEGU GŁOWNEGO : 14:00-14:02
 • REGULAMINOWE ZAKOŃCZENIE BIEGU WRECZENIE NAGRÓD 16:30
 • LOSOWANIE ATRAKTCYJNYCH NAGRÓD : 17:00
 • ZAKOŃCZENIE WYDARZENIA : 17:30-18:00

 

 1. Trasa

The first cross-country race in Malbork  odbędzie się na Polanie w Parku Miejskim na trasie zostaną  rozmieszczone przeszkody ,które każdy uczestnik będzie musiał pokonać .
Trasa będzie liczyła 2 okrążenia (4/6 km łączny dystans całego biegu  ) + przeszkody przygotowane przez organizatora

 1. Warunki uczestnictwa

W biegu  limit uczestników wynosi 150 biegaczy, którzy biorą udział na własną odpowiedzialność oraz do dnia 23.06.2023 roku ukończyli 18 lat i posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do uczestnictwa w zawodach, a w przypadku ich braku oświadczenie na piśmie, iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów .

 1. Opłaty

W biegu obowiązuje opłata startowa w wysokości 50 zł (w tym jest pakiet startowy z medalem+niespodzianka przygotowana przez organizatora ), którą należy wpłacić poprzez serwis https://elektronicznezapisy.pl - do dnia 11.06.2023 roku. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc poprzez zapisy elektroniczne organizator zastrzega sobie możliwość zapisów w dniu zawodów do godz.12:30 , ale w tym przypadku wysokość opłaty wynosić będzie 60 zł. (płatność tylko gotówką). Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

 1. Zgłoszenia

Do biegu zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem strony https://elektronicznezapisy.pl do dnia 11.06.2023r

 1. Zasady współzawodnictwa:

1.Bieg rozgrywany będzie na Polanie w Parku Miejskim . 2.W biegu pomiar czasu dokonywany będzie systemem elektronicznym. 3. Uczestnicy za niesportowe zachowanie podczas biegu będą dyskwalifikowani. 4. Za ominiecie lub złe przejście przeszkody i nie powtórzenie jej ponownie(na komendę sędziego)  będą kary minutowe ,które będą wystawiane przez SĘDZIÓW na każdej przeszkodzie .

 1. Klasyfikacja i kategorie wiekowe:

Kobiety i mężczyźni – klasyfikacja generalna

kategorie wiekowe:

- 18-29 lat (kobiety i mężczyźni)

- 30-39 lat (kobiety i mężczyźni)

- 40-49 lat (kobiety i mężczyźni)

- 50+  (kobiety i mężczyźni)

XII. Nagrody

Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymują medale. Obowiązuje limit 150 pakietów! Opłacone pakiety tylko do odbioru osobistego przed biegiem – nie będzie prowadzona wysyłka pakietów. Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego uczestnicy otrzymują statuetki. Za miejsca I-III w kategoriach wiekowych biegu głównego uczestnicy otrzymują statuetki . Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategorii wiekowej.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników. 3. W czasie biegu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad prawa o ruchu drogowym. 4. Uczestnicy biegu wykonują polecenia organizatora,wolontariuszy oraz służby zabezpieczającej. 5. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej. 6. Organizatorzy nie zapewniają przebieralni oraz przechowalni rzeczy ze względu na COVID19 8. Zgłoszenie się jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w celu organizacji imprezy prowadzonej przez Organizatora, a także oświadczeniem o poinformowaniu o przysługującym prawie dostępu do treści danych/wizerunku oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie/publikację w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 9. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz wszelkie kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wyniknąć podczas imprezy rozstrzyga Organizator. 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu

 

!!! WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW !!!

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu..

 

Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora.

 

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu,  wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

Zapisując się na wydarzenie sportowe pn” The first cross-country race in Malbork 2023 „ opłacając swój udział potwierdzasz ,że zapoznałaś/eś się z  całym regulaminem wydarzenia sportowego co wiąże się z jego akceptacją.

 

Osoba do kontaktu:
Prezes Fundacji /Organizator
Kontakt: 795 314 244
Mail: fundacjafirstmalborkteam@onet.pl

 

Z poważaniem


Prezes Fundacji
Dawid Bieńkowski

Views: 2871

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ