Grupa imprez

REGULAMIN

Panewnicki Bieg Dzika – XI edycja


1.    Cel imprezy:
•    Promocja KS AZS AWF Katowice
•    Promocja AWF Katowice;
•    Promocja uroków lasów panewnickich;
•    Promocja aktywnego stylu życia.
2. Organizatorzy:
•    KS AZS AWF Katowice;
•    Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
3.    Partnerzy:
•    Urząd Miasta Katowice;
•    Nadleśnictwo Katowice;
•    Państwowa Straż Pożarna Katowice.
4. Termin i miejsce
•    Zawody odbędą się w Katowicach na terenie lasów panewnickich. Wejście do lasu na przeciwko M&M Gastro, ul. Owsiana 58A.
•    Impreza ma charakter rekreacyjny i będzie połączona z edukacją na temat prawidłowych zachowań na terenach leśnych.
•    Zawody odbywają się w następujących dniach:
22 stycznia
26 lutego
19 marca
2 kwietnia
14 maja
4 czerwca
30 lipca
20 sierpnia
17 września
15 października
5 listopada
17 grudnia

5. Trasa biegu, marszu i dystans:
•    zawody zostaną rozegrane w konkurencji biegowej i Nordic Walking
•    zawody odbędą się na pętli o długości 4882 m ,
•    trasa będzie oznaczona co 1 km,
•    pętle można przebiec lub przemaszerować do 4 razy
•    limit czasu w zawodach biegowych jak i w Nordic Walking to 3 godziny
6. Warunki uczestnictwa:
•    imprezy mają charakter otwarty tzn. uczestniczyć w nich mogą amatorzy i osoby zrzeszone w klubach sportowych
•    zgłoszenie dokonuje się elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy: link
•    wpisowe:
•    dzieci i młodzież do lat 18 - w wysokości 20 zł przelewem na konto, w dniu biegu 25 zł
•    pozostałe osoby - w wysokości 35 zł przelewem na konto, w dniu biegu 45 zł,
•    małżeństwa – w wysokości 60 zł przelewem na konto, w dniu biegu 80 zł (każda osoba z małżeństwa zapisuje się osobno),
•    przed pierwszym startem zawodnika, można kupić pakiet na wszystkie starty w roku przelewem bankowym: dzieci i młodzież do lat 18 – 220 zł, pozostałe osoby - 385 zł, małżeństwa – 660zł
•    osoby urodzone w roku  1948 i wcześniej zwolnione są z opłaty startowej,
numer konta: PKO 40 1020 2313 0000 3102 0019 7293
KS AZS AWF Katowice
Mikołowska 72 a
40-065 Katowice
w tytule wpłaty: imię i nazwisko ,bieg dzika, miesiąc startu
uwzględniane będą tylko te przelewy, które zostaną zaksięgowane do godz. 15.00 do czwartku poprzedzającego niedzielny start,
•    W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od momentu dokonania opłaty, pisząc na adres biegdzika@awf.katowice.pl, faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną,
•    Opłaty nie podlegają zwrotowi, mogą zostać przeksięgowane na kolejny start pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do czwartku poprzedzającego start do godz. 15.00,
•    zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w zawodach lub do podpisania oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność). Warunkiem dopuszczenia do startu osób, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat, jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
•    każdy uczestnik zobowiązany jest przed startem w biegu do zapoznania się z klauzulą informacyjną dot. administratora danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu oraz środkami bezpieczeństwa związane z sytuacją epidemiologiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
•    zawodnik zapisany oznacza zawodnika, który zapisał się przez elektroniczny formularz i opłacił wpisowe, które zaksięgowane zostało do środy poprzedzającej start,
•    zapisy w dniu startu od godz. 9.30.-10.30.
7. Klasyfikacje i nagrody:
•    będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn z elektronicznym pomiarem czasu w konkurencji bieg i w Nordic Walking na dystansie 19.528m;
•    dla każdej osoby kończącej zawody dyplom
•    dla każdej osoby kończącej zawody posiłek (słodycze, kiełbaska, bułka, soczek lub woda)
•    wśród uczestników zostaną wylosowane nagrody niespodzianki
•    na koniec cyklu statuetka dzika lub inna pamiątką oraz gadżet biegowy dla najaktywniejszych uczestników, którzy wystartują minimum osiem razy (na dowolnym dystansie i w dowolnej konkurencji) w startach od stycznia do listopada w roku 2023 r.,
•    koniec cyklu i wręczenie nagród odbędzie się w miesiącu grudniu 20232 r., grudzień nie wlicza się do całorocznej statystyki.
8.    Program zawodów:
•    zapisy internetowe do każdej środy poprzedzającej niedzielny start przez stronę link
•    9.30 – 10.45 Wydawanie numerów, chipów
•    10.50 zawodnicy zostaną zaproszeni poza linię startu;
•    11.00 start biegu
•    ok. 11.03. start Nordic Walking
•    po sportowej rywalizacji wspólne ognisko lub grill
9.    Uwagi końcowe:
•    podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej i chipy przymocowane do sznurowadeł.
•    zawodnik startuje z jednym numerem i jednym chipem
•    zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe
•    dojazd z okolic dworca PKP autobus nr 657 Plac Wolności, kierunek ul. Owsiana wysiadać na przystanku końcowym oraz autobus 913 Centrum Przesiadkowe Brynów organizator nie zapewnia miejsc parkingowych, zachęcamy do korzystania z komunikacji publicznej
•    zaleca się parkowanie w bocznych drogach po stronie zachodniej od ulicy Owsianej,
•    prosimy nie parkować na drogach dojazdowych do prywatnych posesji, gdyż grozi to odholowaniem samochodu
•    organizator zapewnia opiekę medyczną, napoje w czasie zawodów, przebieralnie (bez pryszniców) w namiotach
•    zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo, który dostępny będzie na materiał drukowanych, na stronie www.biegdzika.pl i Facebooku,
•    ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
•    dodatkowe pytania proszę kierować na nr tel. 322075352, mail: biegdzika@awf.katowice.pl
•    wszelkie informacje na temat biegów oraz wyniki na stronie www.biegdzika.pl i Facebooku
•    ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
•    dodatkowe pytania proszę kierować na nr tel. 322075352, mail: biegdzika@awf.katowice.pl
•    wszelkie informacje na temat biegów oraz wyniki na stronie www.biegdzika.pl i Facebooku

Środki bezpieczeństwa związane z sytuacją epidemiologiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
1.    W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wywołaną stanem epidemii wywołanej zagrożeniem zarażenia COVID-19, organizator zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia zawodów, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i ograniczeniami.
2.    Z uwagi na obostrzenia sanitarne wejście na teren imprezy jest możliwe wyłącznie dla osób zdrowych, z temperaturą ciała poniżej 38 st. C, bez objawów zarażenia Covid 19 i posiadających maseczkę ochronną.
3.    Uczestnik powinien zachować dystans od innych osób m.in. 1,5 m.
4.    Organizator ma prawo wprowadzić dodatkowe wymogi dotyczące udziału w zawodach jak i zmienić ich przebieg.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy, jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia różnych form organizacji startu i przebiegu zawodów.
7.    Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wymogów sanitarnych oraz ograniczeń wynikających z przepisów obowiązujących w czasie epidemii.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
KS AZS AWF Katowice, AWF Katowice

Views: 2268

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ