Zapisz się na XXXI Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności 3 Maja pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

REGULAMIN
XXXI Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum – bieg główny 10 km
/ Mistrzostwa SW w biegu na 10 km, marsz NW i rajd, biegi dla dzieci według oddzielnych regulaminów/


I. Cel.
- uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r.
- popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
- promocja Miasta i Gminy Sztum oraz powiatu sztumskiego
II.Organizator
Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum,
III, Partnerzy.
Miasto i Gmina Sztum – partner strategiczny, Sztumskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe w Sztumie
Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Sztumska Agencja Rozrywkowa
„Burczyk-Estrada”, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie i liczni darczyńcy.
IV. Patronat honorowy – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,
V. Termin i miejsce.
- 3 maja 2024 r. godz.14.30-bieg główny- start i meta na deptaku nad jeziorem przy plaży miejskiej.
- długość trasy 10 km-Bulwarem Zamkowym oraz wokół Jeziora Zajezierskiego /dwie pętle/-
trasa nieatestowana !!!
- biuro zawodów i depozyt w Sztumskim Centrum Kultury przy ul. Reja13
- czynne w dniu 3 maja 2024 r. od godziny 10.30. Odbieranie numerów, pakietów do 14.00 !!!!!!!
- natryski, przebieralnie -na stadionie miejskim w Sztumie, ul. Reja (w odległości 400 m od biura zawodów).
VI. Kategorie wiekowe.
- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
- klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn
- K i M-18 (18-29 lat) - 2006-1995
- K i M-30 (30-39 lata)- 1994-1985
- K i M-40 (40-49 lata) - 1984-1975
- K i M-50 (50-59 lata)- 1974-1965
- K-60+ (60 lat i więcej)- 1964 i starsi
- M-60 (60-69 lata) - 1964-1955
- M-70+ (70 lat i więcej)- 1954 i starsi
VII. Zgłoszenia i weryfikacja.
-Zgłoszenia do biegu głównego przez portwww.elektronicznezapisy.pl do wyczerpania limitu. Za
zgłoszonego uważa się zawodnika z potwierdzoną wpłatą w systemie Tpay. Limit uczestników ustala
się na 250 osób w biegu głównym na 10 km i 100 osób w marszu Nordic Walking!!
- W dniu zawodów opłata startowa wynosić będzie 100 zł , w miarę wolnych miejsc. Informacje o
możliwości zapisów w dniu zawodów podamy 30 kwietnia b.r po godz. 20.00.!!!
- Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w
dniu 3 maja 2024 r. od godziny 10.30 do 14.00 Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty
lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
- Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat. /za zgodą opiekunów od lat 16!/
- Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do
udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego
przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.
VIII.Nagrody.
- W biegu głównym „Open” – ustala się nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych
sponsoróworaz puchary dla pierwszej trójki K i M.
- W kategoriach wiekowych biegu głównego – pierwszych trzech zawodników statuetki lub puchary, ew. upominki
- Dla 3-ch najlepszych sztumskich zawodniczek i zawodników (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) w kategorii „Open”
– puchary oraz nagrody rzeczowe.
- Nagrody nie dublują się w biegu głównym.
- Mistrzostwa par małżeńskich (łączny czas)– dla pierwszych trzech nagrody rzeczowe istatuetki
- Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w
wybranych przez siebie kategoriach oraz do uwzględnienia dodatkowych kategorii.
Nagrody specjalne
Atrakcyjne nagrody do losowania wśród uczestników biegu głównego i marszu NW.
Dla wszystkich uczestników biegu głównego i marszu NW -medale, napoje, posiłek, koszulki.
UWAGA:
 Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL !!!
IX. Opłaty startowe:
Opłaty startowe w biegu głównym:
 4-13.02.2024 -40 zł
 14-29.02.2024 r. – 45 zł
 1-31.03.2024 r. - 50 zł
 1-20.04.2024 r. - 55 zł
- 21-30.04.2024 lub do wyczerpania limitu - 60 zł
- w dniu zawodów, w miarę wolnych miejsc - 100 zł
- 35 zł mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum-do końca zapisów-do 30.04.2024; w dniu zawodów-100 zł
- 25 zł członkowie LKS „Zantyr” Sztum-do końca zapisów-do 30.04.2024; w dniu zawodów -100 zł
– Opłaty startowe w systemie „Tpay” przy zgłaszaniu na www.elektronicznezapisy.pl
– Uwaga! Zapisy mogą być wcześniej zamknięte po uzyskaniu limitu zgłoszeń.
– W dniu imprezy opłata startowa dla wszystkich uczestników biegu i marszu Nordic Walking w wysokości
100 zł w biurze zawodów /w miarę wolnych miejsc /.
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
X. Sprawy różne
W biegu głównym obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu)
– Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie.
– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników biegu.
– Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat
– Organizator zapewnia przebieralnie, depozyt, prysznice.
– Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy.
– Ubezpieczenie należy do uczestników biegu.
– Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich
materiałów filmowych i zdjęć.
Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.
Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i danych osobowych przez organizatora LKS
Zantyr Sztum dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.
Zgoda obejmuje formy publikacji, w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w intrenecie, relacja w gazecie, film
promocyjny itp. Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych
za nieetyczne.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe, ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie.
Uczestnik ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych.
www.zantyr.pl, fb
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor biegów.
Cała impreza pod hasłem „Sport, rekreacja, wypoczynek, relaks i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.
Kontakt: Ryszard Mazerski – kom. 608038472; Bogdan Cebula-kom. 607130044.
Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum
email – sztum@zantyr.pl ryszardm@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.zantyr.pl ; www.sztum.pl ; www.elektronicznezapisy.pl ; www.maratonypolskie.pl

Wyświetleń: 1320

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ