Rajd Nordic Walking Trzy Szczyty 3/3
Zapraszamy na trzeci - ostatni tej zimy - Rajd Nordic Walking "Trzy Szczyty". Start i zakończenie rajdu w Hotelu Fajkier. Dystans w zależności od wariantu i warunków na trasie: ok. 14 - 20 km. Po marszu poczęstunek, niespodzianki i wręczenie nagród..

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

godz. 9.30 – 9.55 zapisy w biurze zawodów

godz. 10.00 rozgrzewka, odprawa techniczna i start Marszu Nordic Walking.
godz. 12.00 – 12.30 zakończenie marszu, poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie.

REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING
„Trzy Szczyty”
Część III – Lgota Murowana

I. ORGANIZATORZY

1. Jurajski Klub Nordic Walking

2. Lider Tatiana Galińska

przy współudziale Hotelu Fajkier i Trafo Base Camp,
pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.

II. CEL

1. Popularyzacja Nordic Walking, jako zdrowej i prostej formy rekreacji i wypoczynku.
2. Promocja walorów rekreacyjnych Jury-Krakowsko-Częstochowskiej.

3. Podnoszenie sprawność fizycznej ludzi w każdym wieku.

4. Wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia poprzez organizacje grup rekreacyjnych, sportowych, warsztatów oraz zawodów NW

5. Profilaktyka w zakresie wad postawy oraz otyłości.

6. Integracja środowiska Nordic Walking i wymiana doświadczeń.


III. TERMIN, MIEJSCE i TRASA

Cykl obejmuje trzy rajdy rekreacyjne w okresie od stycznia 2016 r. do marca 2016 r.

Część III: 20 marca 2016 r. Lgota Murowana, zbiórka na terenie Hotelu Fajkier start o godz. 10.00.Trasa rajdu stanowi jedną pętle, prowadzoną szlakami turystycznymi.
Długość rajdu w zależności od wariantu i warunków na trasie wynosi ok. 14-20 km.


IV. RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

godz. 9.30 – 9.55 zapisy w biurze zawodów

godz. 10.00 rozgrzewka, odprawa techniczna i start Marszu Nordic Walking.

godz. 12.30 – 13.30 zakończenie marszu, drobny poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie.

V. UCZESTNICTWO:

Zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 14 marca 2016 r.

Zgłoszenia internetowe dostępne są pod adresem:


Wpisowe w wysokości: 30 zł - dorośli, 15 zł – dzieci, należy uiścić przelewem na konto:

Lider Tatiana Galińska

70 1050 1591 1000 0023 0537 7190

do dnia 14 marca 2016 roku.

Osoby niepełnosprawne zwolnione są z opłaty wpisowej.


Uwaga: ze względów technicznych, ilość miejsc startowych dla zawodników jest ograniczona do 50.

Organizator przewiduje udział w rajdzie osób regularnie trenujących, w dobrej formie fizycznej i stanie zdrowia pozwalającym na marsz po wzniesieniach w tempie ok. 6-8 km/godz.

Istnieje możliwość wypożyczenia kijków. W tym celu należy powiadomić Organizatora na 2 dni przed rajdem.

Uczestnicy podpisują przed startem Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w rajdzie, które będzie dostępne na miejscu startu zawodów.

Każdy z uczestników będzie wyposażony w naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem Organizatora. W przypadku zamiaru opuszczenia trasy rajdu, uczestnik niezwłocznie poinformuje o tym fakcie telefonicznie lub osobiście.

Udział w marszu mogą wziąć osoby, które ukończyły 10 rok życia, a także dzieci w towarzystwie rodziców lub opiekunów i dokonały rejestracji w biurze zawodów oraz opłaciły wpisowe.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

W ramach wpisowego, każdy uczestnik otrzymuje poczęstunek lub herbatę.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Organizator przewiduje nagrody dla osób, które pokonały największy dystans w ramach trzech edycji cyklu a także wiele nagród w różnych kategoriach specjalnych.

Nagrody mają charakter uznaniowy dla osób wyróżniających się pod wieloma względami, np. dobrym humorem, energią czy optymizmem.

Dekoracja i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu ostatniego rajdu w ramach cyklu w dniu 20 marca 2016 roku.

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

Organizator nie przewiduje pomiaru czasu a ewentualna klasyfikacja może zawierać jedynie ilość pokonanych kilometrów w całym cyklu.

Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników.

Uczestnicy startują w marszach na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tą zgodę podpisał.

Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bądź zmiany jej terminu bez podawania przyczyn.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.Wyświetleń: 1812

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ