*** Organizatorzy ***
- Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej;
- Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza;
- Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

*** Termin i miejsce ***
- Indywidualny Bieg na Czas będzie rozegrany dnia 8 maja 2016r.
- Miejsce: Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Malinowe Górki
- Pierwszy zawodnik rozpocznie całą imprezę startem o godzinie 11:00. Kolejni zawodnicy będą wyruszali na trasę w odstępach 15-sekundowych.

*** Trasa ***
- Bieg Indywidualny na Czas będzie rozegrany na trasie prowadzącej brzegiem zbiornika Pogoria III.
- Dystans: 5 km, z nawrotem w połowie trasy,
- Rodzaj nawierzchni: asfalt + kostka chodnikowa,
- Trasa zostanie oznaczona co 1 km,
- Trasa posiada atest PZLA.

*** Limit ***
Organizator ustala limit uczestników w wysokości 500 osób (zapisanych i opłaconych).

*** Zasady biegu ***
- Bieg zostanie rozegrany na zasadzie biegu indywidualnego na czas,
- Start pierwszego zawodnika nastąpi o godzinie 11:00. Kolejni zawodnicy będą wyruszali na trasę co 15 sekund,
- O kolejności na starcie będzie decydować wynik na 10 km podany podczas zgłoszeń internetowych. Zawodnicy będą wypuszczani co 15 sekund od najwolniejszego do najszybszego zawodnika,
- W przypadku nie podania podczas zgłoszenia internetowego czasu na 10 km zawodnik będzie przypisany na początek listy startowej,
- Lista startowa z przypisanymi numerami i orientacyjną godziną startu każdego zawodnika będzie zamieszczona na stronie internetowej www.pogoriabiega.pl kilka dni przed imprezą,
- Zawodnicy zgłoszeni w dniu zawodów zostają dopisani na koniec listy startowej i wystartują po zawodnikach zgłoszonych drogą elektroniczną, niezależnie od zadeklarowanego czasu na 10 km,
- Na nawrocie w połowie trasy będzie znajdował się dodatkowy punkt weryfikacji zawodników. Brak pozytywnej weryfikacji zawodnika w tym punkcie skutkować będzie dyskwalifikacją,
- Zawodnicy będą klasyfikowani wg czasu netto,
- Podczas pokonywania trasy zawodnicy proszeni są o trzymanie się prawej strony trasy,
- Zawodnicy proszeni są o obecność w pobliżu startu przynajmniej 5 minut przed orientacyjną godziną startu,
- Linia startu/mety będzie znajdować się w jednym miejscu i będzie podzielona na dwie części,
- Nieobecność zweryfikowanego zawodnika o wyznaczonej godzinie startu będzie skutkowała dyskwalifikacją,
- W przypadku braku weryfikacji w biurze zawodów zapisanego i opłaconego zawodnika, start kolejnych zawodników będzie przesunięty odpowiednio o 15 sekund. O ostatecznej godzinie startu i kolejności będzie na bieżąco informował konferansjer znajdujący się na linii startu.
- Zawodnicy startujący proszeni są o nie wchodzenie podczas rozgrywania biegu w strefę mety.

*** Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych ***
Rejestracja internetowa będzie dostępna do dnia 4 maja 2016 roku, chyba że ustalony limit uczestników zostanie wcześniej wyczerpany. W przypadku nie wyczerpania limitu po tej dacie będzie można jeszcze zgłosić swoje uczestnictwo i opłacić wpisowe w dniu startu, zgłaszając się osobiście w biurze zawodów do godz. 10:15. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie dnia 8 maja 2016 r. w godz. 8:00 –10:15 w biurze zawodów usytuowanym w pobliżu startu.

!!! UWAGA !!!
Ze względu na charakter imprezy listy startowe i Biuro Zawodów zostaną bezwzględnie zamknięte o godz. 10:15. Po tej godzinie nie będzie możliwości zgłoszenia się do biegu!

*** Opłata startowa ***
Wpisowe jest płatne przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia Pogoria Biega, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29.
Nr rachunku: 81 1050 1360 1000 0023 5388 3263
Tytuł wpłaty: startowe Szóstka Pogorii – bieg, oraz imię i nazwisko startującego.

Wysokość opłaty startowej wynosi 20zł od osoby.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Wyświetleń: 10711

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ