I. Cel.
- uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r.
- popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
- promocja Miasta i Gminy Sztum.
II.Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy.
Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum, Miasto i Gmina Sztum-partner strategiczny, Urząd
Marszałkowski w Gdańsku, Zakład Karny w Sztumie, Sztumskie Centrum Kultury, Sztumska Agencja
Rozrywkowa „Burczyk-Estrada”, POZLA w Gdańsku, PZ LZS w Gdańsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie i liczni darczyńcy.
III.Patronaty.
- honorowy – Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,
- medialny – Dziennik Bałtycki, Telewizja Regionalna Sztum. Portal MartonyPolskie.Pl
IV. Termin i miejsce.
- 3 maja 2019 r. godz.15.00 – Start przy sklepie Biedronka na ul. Baczyńskiego a meta przy Urzędzie
Miasta i Gminy Sztum na ul. Mickiewicza.
- Długość trasy wynosi 10 km - /atest PZLA/. Ulicami Sztumu iBulwarem Zamkowym oraz wokół
Jeziora Zajezierskiego /dwie pętle/.
- Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie, ul. Reja15
- czynne w dniu 3 maja 2019 r. od godziny 10.00.
- Natryski na stadionie miejskim w Sztumie, ul. Reja (w odległości 400 m od biura zawodów).
V.Kategorie wiekowe.
- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
- klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn
- K i M-16 (16-19 lat)
- K i M-20 (20-29 lat)
- K i M-30 (30-39 lat)

- K i M-40 (40-49 lat)
- K i M-50 (50-59 lat)
- K-60+ (60 lat i więcej)
- M-60 (60-69 lat)
- M-70 (70-79 lat)
-M-80+ (80 lat i więcej)
VI. Biegi dla dzieci i młodzieży oraz marsz Nordic Walking.
Według oddzielnych regulaminów.
VII. Mistrzostwa Służby Więziennej w biegu na 10 km
Według oddzielnego regulaminu.
VIII. Zgłoszenia i weryfikacja.
-Zgłoszenia do biegu głównego przez portal www.elektronicznezapisy.pl, do wyczerpania
limitu. Za zgłoszonego uważamy osobę z opłatą wpisowego w systemie Dotpay przy
zapisach. Limit uczestników ustala się na 300 osób.
- W dniu zawodów opłata startowa w kwocie 60 zł dla chętnych w miarę wolnych miejsc, informacje o
możliwości zapisów dniu zawodów podamy 30 kwietnia b.r po godz. 20.00.!!!
- Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w
dniu 3 maja 2019 r. od godziny 10.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny
dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
- Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę
prawnych opiekunów na udział w biegu.
- Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do
udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego
przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.
IX. Nagrody.
- W biegu głównym „Open” – nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsoróworaz
puchary dla pierwszej trójki K i M.
- W kategoriach wiekowych biegu głównego – pierwszych trzech zawodników statuetki lub puchary.
- Nagrody nie dublują się w biegu głównym.
- Mistrzostwa par małżeńskich (łączny czas)– dla pierwszych trzech nagrody rzeczowe i statutki
- Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w
wybranych przez siebie kategoriach oraz uwzględnienia dodatkowych kategorii.

Wyświetleń: 6546

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ