Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 30 czerwca 2019 w Skórcu
2. Miejsce startu biegu będzie wyznaczone na polnej drodze zlokalizowanej pomiędzy nr. 61 a 63 przy
ulicy Kameckiego w Skórcu, jest to miejsce startu co sobotnich biegów parkrun Skórzec.
3. Dokładna godzina startu i szczegóły trasy zostaną udostępnione na stronie facebook biegu (Skórzeckie
Biegi Crossowe) oraz na profilach i stronach internetowych organizatora.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, w przypadku gdy taka
konieczność wyniknie z przyczyn przez niego niezawinionych (w szczególności wszelkich przypadków
siły wyższej), przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej
informacji na profilu facebook nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu.. W przypadku
wskazanym w niniejszym ustępie, każdy Uczestnik, który nie będzie zainteresowany udziałem w Biegu w
nowym miejscu lub w nowej dacie Biegu, powinien poinformować o tej okoliczności Organizatora.
5. Długość trasy biegu głównego to ok. 10km trasa nie posiada atestu PZLA.
6. Trasa biegu będzie oznakowana.
7. Wszyscy uczestnicy ustawiają się na starcie razem i startują wspólnie.
8. Trasa biegu jest wytyczona na gruntowych drogach gminnych, na których obowiązują przepisy ruchu
drogowego, każdy uczestnik zobowiązany jest do ich przestrzegania.
9. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numer startowy, który
uczestnik musi przyczepić z przodu tak aby był dobrze widoczny. Brak numeru startowego lub jego
ograniczona widoczność skutkuje brakiem możliwości klasyfikacji uczestnika.
10. Linię mety uczestnik musi przekroczyć korzystając z wyznaczonego tunelu mety. Pokonanie mety w
innym miejscu niż wyznaczone może skutkować brakiem możliwości klasyfikacji uczestnika.

Limit czasu i kontrole
1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:30min:00s, liczony od sygnału startu.
2. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w wyznaczonym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania
biegu i zejścia z trasy oraz zgłoszenia tego faktu organizatorowi. Uczestnicy, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, nie będą klasyfikowani.
3. Uczestnicy, którzy pozostaną na trasie po upływie regulaminowego czasu lub uczestnicy
zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu
drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu tych uczestników.

Wyświetleń: 2515

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ