3. Podlaski Bieg Wielkanocny - 10 km

 

I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorami biegu są:
•    Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach
•    Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
•    Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
•    Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
•    Impresariat Muzyczny Pro Art
•    Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku
•    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzałki Twórzmy Razem
•    Pędziwiatr - Podlaskie Centrum Biegowe

II. CEL
•    Oddanie hołdu Zmartwychwstałemu Panu.  
•    Popularyzacja biegania oraz czynnego wypoczynku rodzinnego.
•    Ukazanie walorów przyrodniczych Gminny Dobrzyniewo Duże.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w niedzielę, 28 kwietnia 2019 r. w Pogorzałkach.
2. Start biegu nastąpi punktualnie o godz. 14:00 sprzed Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach, gdzie również będzie zlokalizowana meta.
3. Szacunkowa długość trasy wynosi: 10 km
4. Bieg odbywać się będzie przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, stąd też uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń wolontariuszy i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem na trasie biegu.

IV. TRASA BIEGU

1. Trasa biegu GPS

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. Prawo startu mają osoby które urodziły się w roku 2004 lub wcześniej.
2. Zgłoszenia do biegu można dokonać do dnia 25 kwietnia 2018 r. poprzez system rejestracji dostępny na portalu Elektroniczne Zapisy: https://elektronicznezapisy.pl/event/2586/strona.html
3. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w biurze zawodów pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
4. Dla biegu obowiązuje łączny limit 100 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat startowych.
5. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej.  Jest to również jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do podpisania oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność.
7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.
8. Biuro zawodów będzie zlokalizowane w specjalnie przygotowanym namiocie przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach i będzie czynne w dniu biegu od godz. 10:00 do godz. 13:50.
9. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

VI. OPŁATY
1. Każdy uczestnik biegu ponosi koszt opłaty startowej.
2. Wysokość opłaty startowej wynosi: 30 zł.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VII. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie specjalnie przygotowaną okolicznościową pamiątkę.
2.  Organizator zapewnia nagrody - puchary dla trzech najlepszych mężczyzn i trzech najlepszych kobiet klasyfikacji OPEN.

3. Dodatkowo organizator zapewnia:
•    Puchar Starosty Powiatu Białostockiego - dla najlepszego biegacza i biegaczki
•    Puchar Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże - dla najlepszego biegacza i biegaczki z gminy
•    Puchar Proboszcza Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach - dla najszybszego parafianina i parafianki

VIII. KLASYFIKACJE
1. Każdy uczestnik będzie klasyfikowany na mecie według uzyskanego czasu.
2. Czas będzie mierzony z dokładnością do 1 sekundy stoperem elektronicznym.
3. Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na stronie internetowej organizatora

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu każdy zawodnik musi posiadać numer startowy starannie przymocowany do przedniej części koszulki.
2. Po zakończonym biegu na uczestników czekać będzie przygotowany gorący posiłek oraz słodki poczęstunek.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wiążąca i ostateczna decyzja należy do organizatora.

 

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA
Strona internetowa: www.pogorzalki.archibial.pl
E-mail: pogorzalki@archibial.pl
Telefon kontaktowy: 502 546 999 (ks. Marcin Kuczyński)
Obsługa zapisów/biuro zawodów: 795 765 999 (Krzysztof Skowera)

Wyświetleń: 4019

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ