Uwaga ! Uwaga! Zapisy i opłaty dostępne w dniu biegu :) 

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE
1.Start Biegu na 450 m (bieg rodzinny) nastąpi w dniu 16 czerwca 2019 o godz. 10:30
2.Start Biegu na 5,5 km nastąpi w dniu 16 czerwca 2019 o godz. 11:00
3.Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 30 min przed planowanym startem.

PUNKTY WODNE
1.Na trasie Biegu na dystansie 5,5 km i 450 m rozstawione będą punkty wodne.


UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1.W Biegu na dystansie 5,5 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w
roku 2003 lub wcześniej, zaś w Biegu na dystansie 450 m – rodzinnym może uczestniczyć
każdy.
2.Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www. elektronicznezapisy. pl Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3.Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 14.06.2019 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
4.W biegach obowiązuje łączny limit 120 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.
5.Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów:
*16 czerwca (niedziela) w godzinach 8.00 – 10.00;
6.W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi numer startowy.
7.Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
8.Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
9.Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu.

Wyświetleń: 1241

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ