REGULAMIN

BIEG ANDRZEJKOWY

 1. Cele imprezy:
 2. Popularyzacja sportu - biegania i Nordic Walking - jako zdrowego sposobu na życie.
 3. Promocja Miasta Wołomin oraz drużyny biegowej Zabiegany Wołomin
 4. Integracja środowiska sportowego
 5. Integracja mieszkańców wsi Stare Lipiny
 6. Organizator : Fundacja „MAMY WOŁOMIN” oraz amatorska drużyna biegowa Zabiegany Wołomin
 7. Współorganizatorzy:
 8. Urząd Miejski w Wołominie,
 9. Sołtys wsi Stare Lipiny

TERMIN I MIEJSCE

 Bieg Andrzejkowy odbędzie się 24.11.2019r. w godz. 10.00-15.00 w Starych Lipinach ,

Start i meta zlokalizowana jest na ul. Kwitnącej przy placu zabaw „Pod Orzechem”

DYSTANSE

 1. bieg główny na dystansie 10 000 metrów, m
 2. marsz Nordic Walking na dystansie 5000 m
 3. biegi dzieci 400 i 800 metrów

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem zawodów może być osoba pełnoletnia. Dopuszczony jest udział zawodników od 15 roku życia (rok urodzenia 1998 i starsi) za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Osoby niepełnoletnie poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie w towarzystwie i pod nadzorem opiekuna prawnego

 

Oświadczenie dla zawodnika niepełnoletniego :

„Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………….. w zawodach w dniu ………………..na terenie gminy Wołomin . Jestem pełnoprawnym opiekunem i zapoznałem się z regulaminem

……………………………………..”

(podpis opiekuna)

 • Rejestracja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną (szczegóły na stronie https://elektronicznezapisy.pl )
 • Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie.
 • W przypadku braku badań zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność (zaświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy). W imieniu małoletniego oświadczenie podpisuje rodzić lub opiekun prawny

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW IMPREZY ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 • Po starcie uczestnicy zawodów poruszać się będą oznaczoną znakami trasą.
 • Uczestnicy przemieszczać się będą po asfalcie i drogach polnych
 • Trasa zostanie oznaczona, zaś w newralgicznych miejscach będą stali przedstawiciele służb porządkowych
 • Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia do zawodów do dnia 20.11.2019- , wyłącznie zgłoszenia drogą elektroniczną na stronie elektronicznezapisy.pl )
 • Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną przedpłatą
 • wydane numery startowe po zawodach należy zwrócić do biura zawodów po zawodach;
 • Uczestnik zawodów, potwierdzając zgłoszenie i dokonując wpłaty opłaty startowej, potwierdza, że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w BIEGU ANDRZEJKOWYM w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych lub śmierci, a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom BIEGU ANDRZEJKOWEGO jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem uczestnika BIEGU ANDRZEJKOWYM”, a także nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

PŁATNOŚCI:

 • bieg główny na dystansie 10 000 metrów – opłata startowa 30 PLN
 • marsz Nordic Walking na dystansie 5000 m – opłata startowa 20 PLN
 • biegi dzieci 400 i 800 metrów – bezpłatnie (decyduje kolejność zgłoszeń)

 

płatność wyłącznie przelewem po rejestracji elektronicznej na:

Konto Fundacji Mamy Wołomin prowadzone w BGŻ 24 2030 0045 1110 0000 0388 9470 z dopiskiem “Bieg Andrzejkowy”

 

LIMIT UCZESTNIKÓW:

 • bieg główny na dystansie 10 000 metrów – 100 osób
 • marsz Nordic Walking na dystansie 5000 m – 50 osób
 • biegi dzieci 400 i 800 metrów – 50 osób

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie w towarzystwie i pod nadzorem opiekuna prawnego. Osoby powyżej 15 roku życia mogą wziąć udział w zawodach za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

 

Oświadczenie dla opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej biorącej udział w treningu:

„Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………….. w zawodach organizowanych w dniu 24.11.2019 r.  na terenie Gminy Wołomin. Jestem pełnoprawnym opiekunem w/w osoby niepełnoletniej.

 

………………………………………………”

(podpis opiekuna prawnego)

 

PROGRAM

Odbiór numerów startowych - Biuro zawodów, zlokalizowane w siedzibie fundacji Mamy Wołomin ul. Ignacego Prądzyńskiego 31, 05-200 Wołomin czynne będzie w dniu 22.11.2019r. w godzinach 18-20 sta  oraz 23.11.2019r. w godzinach 12-15., dodatkowo w dniu biegu 24.11.2019 od godziny 9.00 do 10.00 na miejscu startu u organizatora.

 • 10.00 – rozgrzewka dla dzieci  
 • 10.15 - start dystansu dzieci na 400 m
 • 10.30 - start dystansu dzieci na 800 m
 • 10.45 - rozgrzewka dla dorosłych biegu głównego
 • 11.00 - START BIEGU GŁÓWNEGO na 10 000 m
 • 11.05 - Rozgrzewka Nordic Walking
 • 11.15 - START NORDIC WALKING na dystansie 5000 m
 • 13.00 - zakończenie biegu głównego i Nordic Walking
 • 13.30 - dekoracja zwycięzców biegu głównego i Nordic Walking
 • 14.00 – rozlosowanie nagród
 • 14.00 -15.00 –piknik i zakończenie

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 • Dla wszystkich uczestników którzy ukończą zawody pamiątkowy medal
 • Bufet regeneracyjny na mecie zawodów 
 • Ciepły posiłek regeneracyjny;

KATEGORIE – zawody dla dzieci

 • - 7-9 lat, roczniki: 2010-2012 - dystans ok. 400 m,
 • - 10-12 lat, roczniki: 2007-2009 – dystans ok.800m,

Kategorie Nordic Walking i Biegu Głównego:

 • 16 lat – 25 lat
 • 26 lat - 40 lat
 • 41 lat – 60 lat
 • 61 lat – 100 lat

Klasyfikacja open kobiet i open mężczyzn – 3 najlepsze miejsca , bez klasyfikacji wiekowej.

 

INNE

 • Pomiar Czasu – brak elektronicznego pomiaru czasu
 • Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania imprezy i na terenie imprezy, również w czasie dekoracji i po jej zakończeniu;
 • W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;
 • Pisemne protesty przyjmować będzie Biuro Zawodów.
 • NAGRODY – organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn. Po zakończeniu biegu głównego przewiduje się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników Biegu Głównego i Nordic Walking. Warunkiem koniecznym do odbioru nagrody przez zawodnika jest jego obecność w czasie losowania.

KONKURS Z LOSOWANIEM NAGRÓD

 • Wśród wszystkich uczestników biegów i nordik walking rozlosowane zostaną nagrody wybierane losowo. Losowanie odbędzie się za pomocą zwróconych numerów startowych.
 • Odbiór nagród możliwy jest tylko przez osobę przypisaną do wylosowanego numeru startowego. NIE MA MOŻLIWOŚCI ODBIORU NUMERU ZA KOGOŚ.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu);
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy;
 • Uczestnicy imprezy przyjeżdżają na własny koszt;
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie;
 • Interpretacja powyższego regulaminu (także spraw wyżej nie ujętych) należeć będzie do organizatorów.

 

Wyświetleń: 4894

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ