TROPEM WILCZYM - BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO

"TROPEM WILCZYM - BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

w gminie ZAWIERCIE

 

1. Cel imprezy

Bieg jest ogólnopolską imprezą sportową.
Celem biegu jest upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia z okazji przypadającego 1 Marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także popularyzacja sportu wśród lokalnej społeczności.


2. Organizator

Organizatorem lokalnym biegu na terenie gminy Zawiercie jest Stowarzyszenie Zawierciańska Inicjatywa Narodowa, ul. Mrzygłodzka 250, 42-400 Zawiercie.
Ogólnopolskim organizatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 30/14.


3. Termin, miejsce, trasa, limit czasu

Bieg odbywa się w dniu 01.03.2020r.
Bieg odbywa się równocześnie na dwóch dystansach: 1963m oraz 10km.
Miejscem biegu jest teren gminy Zawiercie.
Limit czasu przeznaczonego na ukończenie biegu wynosi 2 godziny.

Trasa biegu na odcinku 1963m jest wyznaczona na drogach publicznych i przebiega kolejno:
1 – START ul. Sienkiewicza i dalej w kierunku ul. Kościuszki
2 – skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Kościuszki (skręt w prawo)
3 – ul. Kościuszki
4 – skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Niedziałkowskiego (skręt w prawo)
5 – ul. Niedziałkowskiego
6 – skrzyżowanie ul. Niedziałkowskiego z ul. Szymańskiego (skręt w lewo)
7 – ul. Szymańskiego
8 – skrzyżowanie ul. Szymańskiego z ul. Moniuszki (skręt w prawo)
9 – ul. Moniuszki
10 – skrzyżowanie ul. Moniuszki z ul. Leśna (skręt w prawo)
11 – ul. Leśna
12 - skrzyżowanie ul. Leśna z ul. Sienkiewicza (skręt w prawo)
13 – META ul. Sienkiewicza

Trasa biegu na odcinku 10km jest wyznaczona na drogach publicznych i przebiega kolejno:
1 – START ul. Sienkiewicza i dalej w kierunku ul. Kościuszki
2 – skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Kościuszki (skręt w prawo)
3 – ul. Kościuszki
4 – skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Niedziałkowskiego (skręt w prawo)
5 – ul. Niedziałkowskiego
6 – skrzyżowanie ul. Niedziałkowskiego z ul. Moniuszki (skręt w prawo)
7 – ul. Moniuszki
8 – skrzyżowanie ul. Moniuszki z ul. Leśna (skręt w prawo)
9 – ul. Leśna
10 - skrzyżowanie ul. Leśna z ul. Sienkiewicza (skręt w prawo)
11 – ul. Sienkiewicza
12 – skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Kościuszki (skręt w prawo)
13 – ul. Kościuszki
14 - skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Blanowską (prosto)
15 - ul. Blanowska
16 - skrzyżowanie ul. Blanowskiej z ul. Wyspiańskiego (skręt w prawo)
17 - ul. Wyspiańskiego
18 - skrzyżowanie ul. Wyspiańskiego z ul. Sportową (skręt w prawo)
19 - ul. Sportowa
20 - ul. Kamienna
21 - skrzyżowanie ul. Kamiennej z ul. Łośnicką (skręt w prawo)
22 - ul. Łośnicka
23 - ul. Piłsudskiego
24 - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Leśną (skręt w lewo)
25 – ul. Leśna
26 - skrzyżowanie ul. Leśna z ul. Sienkiewicza (skręt w prawo)
27 – META ul. Sienkiewicza

4. Program imprezy:

8.00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych,
11:30 – zakończenie wydawania pakietów startowych,
11.50 – przygotowanie do startu,
12.00 – START biegu 1963m i 10km
13.50 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu,
14.00 – wręczenie pucharów oraz zakończenie imprezy

5. Warunki uczestnictwa w biegu

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat, przedstawią aktualnego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.

W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za okazaniem pozwolenia od rodziców.

Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.


6. Zgłoszenie i opłata startowa

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę www.timing4u.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 27.02.2020r. o godzinie 20:00 lub po wcześniejszym osiągnięciu limitu uczestników.
Opłata startowa wynosi 45zł.
Opłatę startową należy uiścić przelewem na numer konta otrzymany w e-mailu zwrotnym po uprzedniej rejestracji na stronie www.timing4u.pl
Opłatę startową należy uiścić w terminie 5 dni od daty zgłoszenia lecz nie później niż do dnia 27.02.2020r.
W przypadku braku wpłaty w terminie 5 dni od daty zgłoszenia lub do 27.02.20r. zastrzegamy prawo do anulowania zgłoszenia.
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje numer startowy, zwrotny chip mocowany do buta, pamiątkowy medal i koszulkę.
Limit osób opłaconych: 200.
Istnieje możliwość cesji numeru startowego na inną osobę nie później niż do 27.02.2020.
W przypadku wycofania się z biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej.


7. Klasyfikacje i nagrody

Nagrody w postaci pucharów zostaną przyznane 3 najlepszym uczestnikom biegu w kategoriach:
- Klasyfikacja generalna mężczyzn 1963m
- Klasyfikacja generalna kobiet 1963m
- Dzieci i młodzież do lat 15 1963m
- Klasyfikacja generalna mężczyzn 10km
- Klasyfikacja generalna kobiet 10km
- Dzieci i młodzież do lat 15 10km

8. Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa oraz do umieszczenia zwrotnego chipa na bucie.
Organizatorzy zapewniają na trasie biegu obecność ratownika medycznego.
Nie zapewniają natomiast obecności zespołu medycznego.
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.

W sprawach interpretacji niniejszego regulaminu prosimy o kontakt bezpośrednio na adres e-mail: StowZIN@gmail.com

Wyświetleń: 4835

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ