Regulamin Otwartych Mistrzostw Radzionkowa

 w Narciarstwie Alpejskim

 

 • 1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie

 

 • 2. TERMIN i MIEJSCE, CZAS:
 1. Zawody odbędą się w Istebnej - Ośrodek narciarski „Złoty Groń” w dniu 7marca 2020 roku.
 2. Weryfikacja godz. 1000 – 1100, rozpoczęcie zawodów godz. 1115
 3. Minimalna liczba zgłoszonych zawodników aby przeprowadzić mistrzostwa to 30 osób.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn pogodowych oraz ilości zawodników zgłoszonych.

 

 • 3. WARUNKI UDZIAŁU:
 1. W zawodach mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, których stan zdrowia pozwala na udział w zawodach.
  - wpłaty wpisowego – 25 zł od zawodnika za pośrednictwem systemu płatności tpay bezpośrednio z elektronicznego systemu zapisów. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na cel charytatywny „Dobro dla Dobra”
 2. Zapisy na stronie elektronicznezapisy.pl do dnia 3.03.2020 r do godz. 23:59
 3. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku narciarskiego, sprawdzonego sprzętu, oświadczenie o stanie zdrowia oraz w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów / na udział w zawodach.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków w trakcie trwania turnieju.
 5. Zawodnicy w czasie zawodów na prośbę Organizatora powinni przedstawić dokument tożsamości.
 6. Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest jednoznaczne  z  przyjęciem  zasad  i  reguł zawartych w Regulaminie Zawodów
 7. Za przygotowanie zawodników do zawodów odpowiadają sami zawodnicy.
 8. Przed rozpoczęciem rozgrywek w dniu zawodów zawodnicy są zobowiązani do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia zezwalającym na udział w turnieju.

 

 • 4. PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW

 

 1. Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch grupach kobiet i mężczyzn według poniższych kategorii.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kategorii (w zależności od zgłoszonych zawodników)
 3. Oddzielnie będzie prowadzona klasyfikacja kobiet i mężczyzn - mieszkańców Radzionkowa
 4. Dla najlepszych przewidziane są statuetki a dla pozostałych medale.
 1. W sprawach spornych decydujący głos należy do sędziego głównego lub organizatora.

 

 Kobiety i mężczyźni  narty:

 

KATEGORIA

ROCZNIKI

KATEGORIA

ROCZNIKI

A

0 – 8 lat

2020 - 212

F

20-35 lat

2000-1985

B

9-10 lat

2011-2010

G

36-45 lat

1984-1975

C

11-12 lat

2009-2008

H

46-55 lat

1974-1965  

D

13-15 lat

2007-2005

I

56 lat -i starsi

1964 i wcześniej

E

16-19 lat

2004-2001

 

 

 

 

 

 

 • 5. UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w zawodach lub złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach
 2. Każdy uczestnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania ze sprzętu nieprzestrzegania regulaminów oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania zawodów. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez Organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych.
 4. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW.

 

 • 6. UWAGI KOŃCOWE:

 

 1. W trakcie trwania zawodów obowiązują zasada „fair-play”.
 2. Sędziego Głównego powołuje Organizator.
 3. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym.
 4. W przypadku  nie  przestrzegania  regulaminu  Organizator  zawodów  w  porozumieniu  z  Sędzią  Głównym  zawodów  ma  prawo  do weryfikacji  wyniku  lub dyskwalifikacji  zawodnika  z  zawodów
 5. Dla najlepszych zawodników poszczególnych kategoriach przewidziane zostały statuetki lub puchary a dla wszystkich uczestników medale.
 6. Udział w zawodach jest równoważny z akceptacją regulaminów zawodów oraz stoku narciarskiego.
 • 7. RODO

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/W)
 2. Administratorem Państwa danych jest MOSiR Radzionków ul. Księżogórska 90, NIP 645-24-48-624. Z Administratorem można się kontaktować , za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie 883 344 876 oraz na adres e-mail biuro@mosirek.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe i wizerunkowe będą przechowywane tylko w celach archiwalnych, komunikacyjnych i statystycznych oraz budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach – organizacja imprez sportowych
 4. Uczestnicy turnieju posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, częściowego lub całkowitego usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 5. Zgadzam się na publikacje zdjęć i filmów wykonywanych w trakcie zawodów na stronie internetowej mosir.radzionkow.pl i lokalnych mediach.

 

Wyświetleń: 1275

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ