Rodzinny Rowerowy Rajd Wirtualny

RODZINNY

ROWEROWY RAJD WIRTUALNY

3-19 LIPCA

 

I.ORGANIZATOR

Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie

ul. Czarnieckiego 8, 83-130 Pelplin

Telefon: 58-536-160-09

Adres e-mail: pcs@pcspelplin.pl

II.CELE IMPREZY

1. Popularyzacja jazdy na rowerze, jako zdrowego i aktywnego stylu życia

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym.

III.TERMIN I MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w terminie 3.07.2020 r. - 19.07.2020 r. rowerem trasy o długości 13 kilometrów (https://www.strava.com/routes/2710803788469832036), wyznaczonej przez Organizatora (mapa trasy poniżej), oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez dowolną aplikację sportową (Strava, Endomondo, Polar Flow, Garmin Connect itd.)

IV.ZAPISY

Rejestracja zawodników odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie elektronicznezapisy.pl ( link – elektronicznezapisy.pl/event/4992 ).

V.OPŁATY

Udział w wydarzeniu jest darmowy.

VI.WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest dokonanie rejestracji na stronie internetowej https://elektronicznezapisy.pl/event/4992/signup.html

2. W zawodach może wziąć udział każda osoba, z tym, że osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rodzinnym Rowerowym Rajdzie Wirtualnym tylko i wyłącznie za zgodą swoich rodziców bądź opiekunów prawnych.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres sport@pcspelplin.pl zdjęcia lub print screen z aplikacji sportowej wraz z mapą przebytej trasy.

4. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 20.07.2020 roku.

5. Wysyłka upominków nastąpi w terminie do 20 dni po zakończeniu wydarzenia.

6. W Rajdzie nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja uczestników.

VII.NAGRODY

Każdy uczestnik, który spełni warunki uczestnictwa otrzyma od Organizatora upominek w postaci unikatowego BUFF-a (chusta kominowa).

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach.

2. Każdy Uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

3. Wydarzenie obywa się przy otwartym ruchu kołowym, Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

4. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja, 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów

Mapa trasy

 

 

 

Wyświetleń: 1064

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ