VI BIEGU ZIEMI PUCKIEJ NA 10 KM

VI BIEG ZIEMI PUCKIEJ NA 10 KM

06 września 2020 r.

 1. Organizatorzy:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

przy współpracy z Urzędem Gminy Puck, Starostwem Powiatowym w Pucku oraz               

Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Pucku

            Kontakt:

            Główny instruktor ds. kultury fizycznej i sportu Wiesław Oberzig

            Tel. 608 341 880

 

 1. Cel imprezy:
 • popularyzacja i upowszechnianie biegów na Ziemi Puckiej,
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
 • sportowa promocja regionu,
 • wyłonienie najlepszych zawodników

 

 1. Termin i trasa biegu:
 • 06.09.2020 (niedziela),
 • START - godzina 14:00 ,w okolicach nadleśnictwa Kąpino

    zawodnicy zostaną dowiezieni autokarem na start.

    Wyjazd godz. 13.00 z Połczyna

 • META - na boisku sportowym w Połczynie.
 • Trasa biegu (10 km.): droga asfaltowa przez Puszczę Darzlubską – Darzlubie – Połczyno
 • Trasa posiada atest PZLA (niestandardowy)

 

 1. Warunki uczestnictwa:

            W biegu mogą brać udział wszyscy zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni którzy:

 

 • ukończyli 18 lat lub ukończyli 16 lat, ale w dniu zawodów nie osiągnęli

             jeszcze pełnoletniości pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział w  

            zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich własnoręcznym  

            podpisem (wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem 

            osobistym podczas weryfikacji zawodnika),

 • posiadają aktualne badania lekarskie o zdolności do udziału w biegach

            długodystansowych lub złożą własnoręcznie podpisane oświadczenie udziału  

            w zawodach na własną odpowiedzialność

 • podpiszą kartę zgłoszenia (informacje zawarte w karcie, zgodnie z Ustawą o

            Ochronie Danych Osobowych, służą do wykorzystania ich przez organizatora 

            wyłącznie w celach reklamowych i marketingowych imprezy),

 • dokonają zgłoszenia i opłacą wpisowe do dnia 02.09.2020 w wysokości 30 zł.

            na elektronicznezapisy.pl

 

 1. Zgłoszenia:

 

 • Zapisy do biegu można dokonywać drogą elektroniczną na elektronicznezapisy.pl
 • Zapisy odbywać się będą do dnia 02.09.2020 roku.
 • Po tym terminie nie ma możliwości zapisania się i opłacenia wpisowego internetowo i w biurze zawodów.
 • Numery wydawane będą oraz przyjmowane oświadczenia na terenie boiska sportowego w Połczynie w dniu biegu w godzinach 10:00 – 13:00.

 

 1. Pomiar czasu:
 • Stosowany będzie ELEKTRONICZNY pomiar czasu

 

 1. Kategorie wiekowe

 

 • Kategoria generalna kobiet i mężczyzn (Powiat Pucki)
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (Powiat Pucki)
 • Kategoria generalna kobiet i mężczyzn (spoza Powiatu Puckiego)

 

 • K,M – 20 – (do 29 lat) – 1991 i młodsi
 • K,M – 30 - (30-39 lat) – 1990 - 1981
 • K,M – 40 - (40-49 lat) – 1980 - 1971
 • K,M – 50 - (50-59 lat) – 1970 - 1961
 • K,M – 60 - (60-69 lat) – 1960 - 1951
 • K,M – 70 - (70 lat i więcej) – 1950 i starsi

 

 1. Nagrody

 

 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal
 • za zajęcie miejsc od I do VI wśród kobiet i mężczyzn – puchary (Powiat Pucki)
 • dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach                                 – puchary  (Powiat Pucki)
 • za zajęcie miejsc od I do III wśród kobiet i mężczyzn (spoza Powiatu Puckiego) – puchary     uwaga – nagrody nie będą dublowane
 • puchar dla najlepszego strażaka OSP Ziemi Puckiej (zaznaczyć w zgłoszeniu)
 • spośród wszystkich uczestników biegu zostaną wylosowane osoby, które otrzymają drobne upominki (za okazaniem numeru startowego)

 

      9. Wyniki

 

         Komunikat z wynikami biegu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.oksitpuck.pl i  

         elektronicznezapisy.pl

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
 • zawodnicy przestrzegają wszystkie zaostrzenia w związku z trwającym stanem epidemii
 • zawodnicy podczas biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad prawa o ruchu drogowym
 • bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
 • startujący w biegu mają bezwzględny obowiązek zachowania zasad fair – play podczas trwania imprezy
 • po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek
 • w kwestiach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, decydują sędzia główny oraz organizator biegu
 • organizator ma prawo zmian w regulaminie.

 

ORGANIZATOR

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

w Gminie Puck

 

Wyświetleń: 2954

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ