REGULAMIN WYŚCIGU

CIDER CUP 2021

 

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

 

 • CEL ZAWODÓW:

 

 • Popularyzacja kolarstwa górskiego.
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia.
 • Promocja sportowej rywalizacji fair play.

 

 • ORGANIZATOR:

 

 • STOWARZYSZENIE CIDRY LOTAJOM
 1. Św. Wojciecha 15

41- 922 Radzionków

NIP: 6452545497, KRS: 0000596959

 

 • DATA WYŚCIGU:

 

 • Sobota 11 września 2021 r.

 

 • DYREKTOR WYŚCIGU:

 

 • Michał Bryła tel. 510-616-765

 

 • LOKALIZACJA:
 • Księżogórska 90, MOSiR Radzionków – Księża Góra (teren miejskiego kąpieliska)
 • 41-922 Radzionków

 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • Cider Cup 2021 jest to amatorski wyścig kolarski w formule cross country, w formacie olimpijskim (XCO) – impreza jest rodzinna o charakterze otwartym. Prawo do startu mają osoby:

 

 • które ukończyły 18 lat;
 • poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu.

 

 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

 

 • Udział zawodnika w imprezie jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty startowej.

 

 • Każdy uczestnik Cider Cup 2021 jest zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym i na technicznie sprawnym rowerze (zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie).

 

 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody.

 

 • Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefą „start-meta”. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.

 

 • W czasie zawodów każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy, musi być zamontowany w widoczny sposób na kierownicy roweru

 

 1. ZGŁOSZENIA

 

 • Rejestracja uczestnika w zawodach CIDER CUP 2021 może być dokonana tylko drogą internetową lub w biurze zawodów w dniu imprezy. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

 

 

 • Uczestnicy zawodów chcący wystartować w rywalizacji rodzinnej, zobowiązani są do wypełnienia formularza w dniu zawodów.

 

 • Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

 1. OPŁATY

 

 • Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu.

 

 • Płatność dokonywana może być poprzez:

 

 • płatności elektroniczne w systemie zapisów elektronicznezapisy.pl
 • przelew elektroniczny tPay
 • gotówką/kartą w kasie Biura Zawodów

 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu

 

 • Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

 

 

 • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

 

 • CENNIK:

 

 • dzieci do 8 roku życia włącznie – bez opłat
 • młodzież do 16 lat (rok ur. 2005 i młodsi) – 25,00 zł – opłata dokonana do czwartku poprzedzającego dzień imprezy
 • młodzież do 16 lat (rok ur. 2005 i młodsi) – 40,00 zł – opłata dokonana w dniu imprezy
 • osoby dorosłe – 35,00 zł – opłata dokonana do czwartku poprzedzającego dzień imprezy
 • osoby dorosłe – 50,00 zł – opłata dokonana w dniu imprezy

 

 • FAKTURY VAT

 

 • Organizator, wystawia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług. Nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty. Opłaty gotówkowe wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego. Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało po upływie ustawowych terminów.

 

 1. BIURO ZAWODÓW I WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

 

 • Wydawanie pakietów startowych oraz rejestracja dla zawodników odbędzie się w sobotę 11 września 2021 w godz. 8:00 – 11:30 lub najpóźniej 60 minut przed startem zawodnika. Biuro zawodów oraz wydawanie pakietów startowych będzie znajdowało się obok startu / mety.

 

 • Pakiet startowy zawiera:
 • numer startowy z chipem, do identyfikacji oraz pomiaru czasu
 • ubezpieczenie NNW
 • akcesoria lub gadżety dla każdego uczestnika
 • izotonik, żel energetyczny lub baton
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze podczas trwania imprezy
 • przejazd oznakowaną trasą
 • bufet na mecie (woda, owoce itp.)
 • ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach
 • możliwość umycia roweru po zawodach
 • trofea, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców

 

 1. POMIAR CZASU

 

 • Podczas Cider Cup 2021 będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.

 

 • Warunkiem zrejestrowania czasu zawodnika jest posiadanie numeru startowego z chipem.

 

 • Zabrania się wymieniania numerami startowymi z innymi zawodnikami, każdy numer startowy jest przypisany tylko i wyłącznie dla jednej osoby.

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE ORAZ ORIENTACYJNY CZAS PRZEJAZDU I PRZYBLIŻONY DYSTANS

Kategoria

Wiek

Czas przejazdu

Ilość km

Krasnale dziewczęta

2 - 4 lata

ok. 5 min.

1 – 2 km.

Krasnale chłopcy

2 - 4 lata

ok. 5 min.

1 – 2 km.

Szkrabiątka dziewczęta

5 - 6 lat

5 - 10 min.

2 – 5 km.

Szkrabiątka chłopcy

5 – 6 lat

5 - 10 min.

2 – 5 km.

Szkraby dziewczęta

7 – 8 lat

5 - 10 min.

3 – 8  km.

Szkraby chłopcy

7 – 8 lat

5 - 10 min.

3 – 8 km.

Dziewczęta U11

9 – 10 lat

10 - 20 min.

5 – 10 km.

Chłopcy U11

9 – 10 lat

10 - 20 min.

5 – 10 km.

Żakini

11– 12 lat

15 - 30 min.

5 – 15 km.

Żak

11 – 12 lat

15 - 30 min.

5 – 15 km.

Młodziczka

13 – 14 lat

30 - 45 min.

10 – 15 km.

Młodzik

13 – 14 lat

30 - 45 min.

10 – 15 km.

Juniorka Mł.

15 – 16 lat

45 - 60 min.

10 – 15 km.

Junior Mł.

15 – 16 lat

45 - 60 min.

10 – 20 km.

Juniorka

17 – 18 lat

60 - 75 min.

10 – 20 km.

Junior

17 – 18 lat

60 - 75 min.

15 – 20 km.

Orliczka

19 – 22 lat

80 - 100 min.

20 – 25 km.

Orlik

19 – 22 lat

80 - 100 min.

25 – 30 km.

Elita Kobiety

23 – 29 lat

80 - 100 min.

20 – 25 km.

Elita Mężczyźni

23 – 29 lat

80 - 100 min.

25 – 30 km.

Masters I Kobiety

30 – 39 lat

75 - 90 min.

15 – 20 km.

Masters I Mężczyźni

30 – 39 lat

75 - 90 min.

20 – 25 km.

Masters II Kobiety

40 – 49 lat

75 - 90 min.

15 – 20 km.

Masters II Mężczyźni

40 – 49 lat

75 - 90 min.

20 – 25 km.

Masters III Kobiety

50 – 59 lat

60 - 75 min.

10 – 15 km.

Masters III Mężczyźni

50 – 59 lat

60 - 75 min.

15 – 20 km.

Masters IV Kobiety

60 i starsi

30 - 60 min.

5 – 10 km.

Masters IV Mężczyźni

60 i starsi

30 - 60 min.

10 – 15 km.

 

 1. TRASA

 

Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami/singlami z poziomem trudności dostosowanym dla danej kategorii wiekowej. Długość jednej dużej pętli wynosi 5 km. I w całości przebiega ona po terenie Księżej Góry oraz Ogrodu Botanicznego.

 

 

 1. NAGRODY

 

 • Klasyfikacja indywidualna

 

 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.
 • Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-5 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce)

 

 • Klasyfikacja rodzinna

 

 • Przez rodzinę rozumiemy 2 lub więcej osób spokrewnionych ze sobą bezpośrednio i należących do różnych pokoleń - dziadek, babcia, córka, syn, ojciec, matka, wnuk, wnuczka. Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca - ojczyma, zamiast matki - macochy.
 • Klasyfikacja rodzinna ustalona będzie na podstawie sumy miejsc wywalczonych przez dwóch członków rodziny (wyznaczonych przez kapitana rodziny na karcie zgłoszenia do zawodów – czyli przed zawodami)
 • Zwycięża rodzina z najmniejszym wynikiem
 • Trzy najlepsze rodziny zostają nagrodzone pamiątkowym dyplomem oraz pucharami

 

 • PROGRAM ZAWODÓW

 

            11 września 2021

 • 8:00 – 10:30 – praca Biura zawodów – zgłoszenia, potwierdzenie udziału oraz odbiór pakietów startowych.
 • 10:00 – rozpoczęcie rywalizacji. Starty rozpoczynamy od najmłodszych kategorii. Szczegółowy plan startu dla każdej kategorii będzie uzależniony od ilości startujących, zostanie przedstawiony na dzień przed zawodami w wydarzeniu na Facebooku oraz wywieszony w biurze zawodów.
 • Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu rywalizacji wszystkich kategorii.

 

 • OGÓLNE ZASADY RYWALIZACJI

 

 • Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w punkcie pomiaru czasu (przy mecie).

 

 • W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy

 

 • Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.

 

 • Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.

 

 • Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu.

 

 • Zawodnicy, którzy zostali zdublowani mają obowiązek po skończeniu swojego okrążenia zejść z trasy.

 

 • W przypadku wycofania się z zawodów (w trakcie ich trwania) uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi tego faktu – osobiście w punkcie pomiaru czasu.

 

 • Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.

 

 • Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.

 

 • BEZPIECZEŃSTWO ORAZ ZASADY FAIR PLAY

 

 • Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

 

 • Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora.

 

 • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.

 

 • Zawodnik musi zachować szczególną ostrożność przy przejeździe przez miejsca trudniejsze technicznie.

 

 • Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek ochronnych).

 

 • KARY

 

 • Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 

 • Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).

 

 • W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sędziowską

 

 • PROTESTY

 

 • Każdy z zawodników może złożyć pisemny protest na ręce Sędziego Głównego wyścigu na temat powstałych wątpliwości. Protest powinien zostać złożony przez zawodnika w ciągu 20 minut po zakończeniu wyścigu przez ostatniego zawodnika, w którym uczestniczył.

 

 • Jeżeli protest dotyczy jednego z trzech pierwszych finiszujących zawodników w danej kategorii ceremonia dekoracji będzie opóźniona do chwili podjęcia przez Komisję Sędziowską decyzji o ostatecznym rozstrzygnięciu.

 

 • Decyzja podjęta w tej sprawie przez Sędziego Głównego i Organizatora
  wyścigu jest ostateczna.

 

 • OŚWIADCZENIA

 

 • Udział zawodnika w Cider Cup 2021 możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu).

 

 • Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów (bez tego dokumentu zawodnik nie otrzyma numeru startowego), a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

 

 • Zawodnikom zaleca się posiadanie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia maratonu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń związanych epidemią COVID-19.

 

 • Parking zlokalizowany będzie przy miasteczku zawodów.

 

 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

 

 • Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.

 

 • Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, informując o tym uczestników Cider Cup 2021

 

 

 

Wyświetleń: 11998

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ