Projekt Dobra Mobilność - rajd rowerowy

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w dniu 18 września  2021 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza na przejazd rowerowy trasą Bytom – Chorzów - Katowice.

Program wydarzenia

  • 09:00-10:00 - rejestracja w punkcie informacyjnym uczestników zgłoszonych
    wcześniej online - skwer pod Urzędem Miasta Bytom ul. Parkowa 2
  • 10:00 - wyjazd spod Urzędu Miasta w Bytomiu, przejazd trasą Bytom – Chorzów - Katowice
  • ok. 11:10 - przyjazd kolumny rowerowej na na parking przy siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) przy ul. Bankowej 2 w Katowicach
  • ok. 11:10 – 11.40 happening na parkingu pod CINiBĄ – ustawienie rowerzystów na
    miejscach parkingowych, celem wykonania pamiątkowego zdjęcia.

 

 

Zasady uczestnictwa i postanowienia Organizatora

1. W przejeździe biorą udział rowery oraz wszelkie pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
2. Przejazd odbywa się z prędkością 8-15 km/h.
3. Każdy z uczestników przejazdu ma obowiązek posiadać sprawny pojazd, który jest wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zakazane jest wyprzedzanie osób prowadzących przejazd oraz poruszanie się za osobami zamykającymi przejazd.
5. Uczestnicy mają obowiązek jechać po oficjalnie wytyczonej trasie.
6. Osoby biorące udział w wydarzeniu robią to na własną odpowiedzialność oraz są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności dbając o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników.
7. W warunkach ograniczonej widoczności należy posiadać włączone oświetlenie.
8. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (w odblaskowych kamizelkach), oraz ratownika medycznego.
9. Zabronione jest posiadanie, spożywanie i sprzedaż podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających oraz psychotropowych, a także uczestnictwo w przejeździe pod wpływem alkoholu i środków wskazanych powyżej.
10. Zabronione jest prowadzenie akcji reklamowych, akwizycji, agitacji politycznej oraz przeprowadzanie zbiórek pieniężnych bez zgody przewodniczącego zgromadzenia.
11. Każdy z Uczestników podczas przejazdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz wykonywania poleceń służb porządkowych i ratowniczych.
12. Osoby, które stwarzają zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników, nieprzestrzegających zasad niniejszego regulaminu lub niestosujące się do przestrzegania poleceń służb porządkowych i ratowniczych mogą zostać usunięte z wydarzenia i przejazdu lub przekazane policji.
13. Organizator nie ma obowiązku podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia osoby z wydarzenia konkretnej osoby. W szczególności Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
− znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
− posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
− wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,
− środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
− zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy
− odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu,
przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży).
14. Osoby niepełnoletnie mają możliwość brania udziału w przejeździe wyłącznie pod opieką prawnych opiekunów i na ich własną odpowiedzialność.
15. W przejeździe można wziąć udział zarówno poprzez przejazd całej trasy, jak i jej fragmentu. Można na własną odpowiedzialność w dowolnym momencie się odłączyć, jak i dołączyć, zachowując przy tym szczególną ostrożność i robiąc to w sposób bezpieczny dla siebie oraz pozostałych uczestników przejazdu.
16. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się chodnikiem, jazdy na jednym kole (nie dotyczy monocykli), jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz skakania rowerem.
17. Różnorakie awarie, wypadki, upadki, zderzenia oraz wszelkie zdarzenia losowe należy bezzwłocznie zgłaszać służbie porządkowej.
18. Organizator i osoby z nim współpracujące oraz osoby powiązane z przeprowadzaniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników za wszelkie wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią podczas przejazdu oraz po nim.
19. Osoby uczestniczące w zgromadzeniu oraz przejeździe zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem podczas na miejscu przed rozpoczęciem wydarzenia oraz poprzez stronę internetową Metropolia GZM.
20. Przebieg wydarzenia może być rejestrowany w formie nagrań video i fotografii przez Organizatora.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w szczególności w przypadku gdy przepisy i obostrzenia wynikające z sytuacji epidemicznej w kraju obowiązujące w czasie, w którym przypada wydarzenie nie będą pozwalać na jego realizację.

Wyświetleń: 344

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ