XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności 3 Maja pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

BRAK ZAPISÓW W DNIU IMPREZY!!!

LIMIT WYCZERPANY!!!

======================================

REGULAMIN

XXX Jubileuszowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

I. Cel.

 • uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791
 • popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy
 • promocja Miasta i Gminy Sztum, powiatu 

II. Organizatorzy.

    Sztumskie Centrum Kultury i Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum. 

III. Partnerzy.

Miasto i Gmina Sztum – partner strategiczny, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Sztumska Agencja Rozrywkowa „Burczyk-Estrada”,, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie i liczni darczyńcy. 

IV. Patronaty.

 • honorowy – Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum. 

V. Termin i miejsce.

-  3 maja 2022 r. godz.15.15 – Start i meta na deptaku nad jeziorem przy plaży miejskiej.

 • długość trasy około 10 km-Bulwarem Zamkowym oraz wokół Jeziora Zajezierskiego/dwie pętle
 • Biuro zawodów i depozyt w Sztumskim Centrum Kultury przy ul. Reja 13

-  czynne w dniu 3 maja 2022 r. od godziny 11.00.

 • Natryski, przebieralnie na stadionie miejskim w Sztumie, ul. Reja (w odległości 300 m od biura zawodów). 

VI. Kategorie.

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn

- K i M-18 (18-29 lat) -      2004-1993

- K i M-30 (30-39 lata)-     1992-1983

- K i M-40 (40-44 lata) -    1982-1978

- K i M-45 (45-49 lat) -      1977-1973

- K i M-50 (50-54 lata)-     1972-1968

- K i M-55 (55-59 lat) -      1967-1963

 • K-60+ (60 lat i więcej)- poniżej 1962

- M-60 (60-64 lata) -          1962-1958

- M-65 (65-69 lat)  -           1957-1953

- M-70 (70-74 lata)  -         1952-1948

- M-75 (75-79 lat)-             1947-1943     

    -M-80+ (80 lat i więcej/-    poniżej 1942

VII. Zgłoszenia.

 • Zgłoszenia do biegu głównego przez portal elektronicznezapisy.pl, do wyczerpania limitu. Za zgłoszonego uważamy osobę z opłatą wpisowego w systemie Tpay przy zapisach. Limit uczestników ustala się na 200 osób w biegu głównym na 10 km i 50 osób w marszu Nordic Walking!!

- W dniu zawodów opłata startowa w kwocie 70 zł dla chętnych w miarę wolnych miejsc, informacje o możliwości zapisów dniu zawodów podamy 30 kwietnia b.r po godz. 20.00.!!!

- Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 3 maja 2022 r. od godziny 11.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

- Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat. /za zgodą opiekunów od lat 16!/

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb. 

VIII. Nagrody.

 • W biegu głównym „Open” – nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary dla pierwszej trójki K i
 • W kategoriach wiekowych biegu głównego – pierwszych trzech zawodników statuetki lub puchary, ew. upominki
 • Dla 3-ch najlepszych sztumskich zawodniczek i zawodników (mieszkańcy miasta i gminy Sztum) w kategorii „Open” – puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • Nagrody nie dublują się w biegu głównym.
 • Mistrzostwa par małżeńskich (łączny czas)– dla pierwszych trzech nagrody rzeczowe i
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach oraz uwzględnienia dodatkowych. 

Nagrody specjalne

Dla najstarszej i najstarszego uczestnika,

30 atrakcyjnych nagród do losowania wśród uczestników biegów i marszu NW.

Dla wszystkich uczestników-medale, napoje, posiłek a w biegu 10 km i marszu Nordic Walking – koszulki.

Dla 30 kobiety i mężczyzny na mecie – specjalne upominki!!!

UWAGA:

 • Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL !!!

IX. Opłaty startowe.

Opłaty startowe w biegu głównym:

- do 31.01.2022r.           - 35 zł

- 1-29.02.2022 r.            - 40 zł 

- 1-31.03.2022 r.            - 45 zł

- 1-20.04.2022 r.            - 50 zł  

         -   21-30.04.20202lub do wyczerpania limitu - 60 zł

         -  w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc - 70 zł

        -  30 zł mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum – przez cały okres zgłoszeń do 30. 04. 2022

        -  20 zł członkowie LKS „Zantyr” Sztum – przez cały okres zgłoszeń do 30. 04. 2022 

 • Opłaty startowe w systemie „Tpay” przy zgłaszaniu na elektronicznezapisy.pl
 • Uwaga! Zapisy mogą być wcześniej zamknięte po uzyskaniu limitu zgłoszeń.
 • W dniu imprezy opłata startowa dla wszystkich uczestników biegu i marszu Nordic Walking w kwocie 70 zł w biurze zawodów /w miarę wolnych miejsc /.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

 

X. Sprawy różne.

W biegu głównym obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu)

– Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie.

 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat

Organizator zapewnia przebieralnie, depozyt, prysznice.

 • Organizator nie odpowiada za zaginione
 • Ubezpieczenie należy do uczestników
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich materiałów filmowych i zdjęć.

– Zapisz się i wystartuj, na pewno warto. 

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i danych osobowych przez organizatora LKS Zantyr Sztum dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.

Zgoda obejmuje formy publikacji, w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w intrenecie, relacja w gazecie, film promocyjny itp. Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie. Uczestnik ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych.

Zawody przeprowadzone zostaną wg aktualnie obowiązujących przepisów epidemiologicznych w kraju, o czym będziemy na bieżąco informować na www.zantyr.pl, fb i www.zapisyelektroniczne.pl

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor biegów. 

Cała impreza pod hasłem „Sport, rekreacja, wypoczynek, relaks i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.

Kontakt: Ryszard Mazerski – kom. 608038472; Bogdan Cebula-kom. 607130044.

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum email – sztum@zantyr.pl  ryszardm@poczta.onet.pl

Strona internetowa: www.zantyr.pl ; www.sztum.pl ; www.elektronicznezapisy.pl ; www.maratonypolskie.pl

 

 

Organizatorzy

Wyświetleń: 5910

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ