KOMUNIKAT TECHNICZNY!

Przedstawiamy Państwu niezbędne informacje dotyczące wydarzenia sportowego pn. „ MARATON BURSZTYNOWY” w Bursztynowej Gminie Stegna, który odbędzie się w najbliższą niedzielę (10.07.2022) na terenie Szkoły Podstawowej w Jantarze,

TEREN ZAWODÓW.

Wejście na teren zawodów mieści się przy ulicy Rybackiej 66B
Poniżej przedstawiamy „pinezkę”

https://goo.gl/maps/aJAdcwyy3H3r3D5v8

Start do Maratonu(42km), Biegu oraz Marszu NW na dystansie 5 km mieści się na terenie Szkoły Podstawowej w Jantarze.

Start do Półmaratonu odbędzie się w innym miejscu(wspólnie wyjdziemy z linii startu dystansu maratońskiego, aby oficjalnie dokonać otwarcia biegu na dystansie 21 km).
Uczestników poinformujemy w biurze zawodow o wszystkich planowanych czynnościach „startowych”!!

BIURO ZAWODÓW.

Biuro zawodów oraz ceremonia zakończenia zawodów mieścić się będzie na terenie Sxkoły Podstawowej w Jantarze (pinezka poniżej).

https://goo.gl/maps/aJAdcwyy3H3r3D5v8

* w biurze zawodow po podpisaniu list startowych odbierzecie Państwo:

1). Maraton i Półmaraton:
- Numer Startowy,
- Chip elektroniczny,
- Koszulkę Pamiątkową,
- Żel energetyczny „Enervit”,
oraz „Pamiątkę z nad morza”.

2) Bieg oraz Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km:
- Numer Startowy,
- Chip elektroniczny,
oraz „Pamiątkę z nad morza”.

Po wbiegnięciu na linię „META” otrzymacie:
- Pamiątkowy Medal
„Pakiet Regeneracyjny” w pięknej pamiątkowe torbie, a w nim:
- Mus owocowy,
- Owoc,
- Słodycze,
- Wodę oraz inne specjały.
Dodatkowo na numer startowy otrzymacie drozdzówkę nadmorską oraz specjalnie na tą okazję przygotowany ciepły posiłek (Jaki?, to niespodzianka dla naszych wspaniałych Uczestników).

GODZINY OTWARCIA BIURA ZAWODÓW:

BIURO ZAWODÓW DLA MARATONU czynne w dniu 09 lipca 2022 (sobota) od godziny 18:00 – 21:00.
W dniu 10 lipca 2022 (niedziela) od godziny 06:00 – 07:30

BIURO ZAWODÓW DLA PÓŁMARATONU czynne w dniu 09 lipca 2022 (sobota) od godziny 18:00 – 21:00.
W dniu 10 lipca 2022 (niedziela) od godziny 07:30 – 09:00

BIURO ZAWODÓW DLA BIEGU (5km) czynne w dniu 09 lipca 2022 (sobota) od godziny 18:00 – 21:00.
W dniu 10 lipca 2022 (niedziela) od godziny 10:00 – 11:30.

BIURO ZAWODÓW DLA MARSZU NORDIC WALKING (5 km)
czynne w dniu 09 lipca 2022 (sobota) od godziny 18:00 – 21:00
W dniu 10 lipca 2022 (niedziela) od godziny 10:00 – 11:45

PARKINGI

Parkingi samochodowe w Jantarze są płatne jak i te bezpłatne, ale w tym dniu będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość, aby takie znaleźć ponieważ rozpoczęły się wakacje…
Ponizej przedstawiamy kilka parkingów (pinezki)

https://goo.gl/maps/AhGuEZRSMBVg596J7

https://goo.gl/maps/XbXE1oTJQoWKmpuRA

https://goo.gl/maps/tmNbAyhPPVbq1pxQ7

TOALETY (ToiToi)

Taelety dla Uczestników znajdują się na terenie Wydarzenia jakim jest Szkoła Podstawowa w Jantarze oraz podczas zawodów na trasie biegu blisko miejsca gdzie będziecie zaczynać kolejną pętelkę swojego ulubionego dystansu.

DEPOZYT

Depozyt mieścić się będzie na terenie Szkoły Podstawowej w Jantarze.

CEREMONA ZAKOŃCZENIA

Przygotowaliśmy dla Was specjalne wyróżnienia w kategoriach Open (42, 21, 5 km) oraz w kategoriach Wiekowych Biegów oraz Marszu NW.

Cudowne Nagrody w losowaniu dla tych, którzy pozostaną z nami do końca (na numer startowy), pamiętajcie jednak, że nie możecie odbierać nagród za uczestników nieuczestniczących w ceremonii zakończenia.

PROGRAM IMPREZY

Godzina 07.50. - 07.59
Ceremonia otwarcia Biegu na dystansie 42 kilometrów.
Start do Maratonu, nastąpi o godzinie 8.00
……………………………………

Godzina 09.20 - 09.29
Ceremonia otwarcia Biegu na dystansie 21 kilometrów.
Start do Półmaratonu, nastąpi o godzinie 09.30
…………………………………..

Godzina 11.50. - 11.59
Ceremonia otwarcia Biegu na dystansie 5 kilometrów.
Start do Biegu na dystansie 5 km., nastąpi o godzinie 12.00
…………………………………..

Godzina 12.05- 12.14
Start do Marszu Nordic Walking na dystansie 5 kilometrów nastąpi o godzinie 12.15

Ceremonia zakończenia zaplanowana jest na godzinę 15.30
(Teren Szkoły Podstawowej w Jantarze)

Do miłego zobaczenia w pięknej Bursztynowej Gminie Dtegna

Organizatorzy

REGULAMIN

I Maratonu Bursztynowego

ORGANIZATORZY:

Organizatorami  1. Maratonu Bursztynowego  są:

 • Gmina Stegna ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
 • Organizacja Imprez Sportowych „Valdano” Ryszard Walendziak,  NIP 7651298168, REGON 220522640

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 791-730-224 oraz (+48) 885-918-171, mailowo:valdano.rw@interia.pl

 

TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się w dniu 10 lipca 2022 roku w Jantarze (Bursztynowa Gmina Stegna).

Start do Maratonu, nastąpi o godzinie 8.00

(BIURO ZAWODÓW czynne od dnia 09 lipca 2022 (sobota)  18:00 – 21:00
do dnia 10 lipca 2022 (niedziela)  06:00 – 07:30)

Start do Półmaratonu, nastąpi o godzinie 09.30

(BIURO ZAWODÓW czynne od dnia 09 lipca 2022 (sobota)  18:00 – 21:00
do dnia 10 lipca 2022 (niedziela)  07:30 – 09:00)

Start do Biegu na dystansie 5 km., nastąpi o godzinie 12.00

 (BIURO ZAWODÓW czynne od dnia 09 lipca 2022 (sobota)   18:00 – 21:00
do dnia 10 lipca 2022 (niedziela)  10:00 – 11:30)

Start do Marszu Nordic Walking nastąpi o godzinie 12.15 

(BIURO ZAWODÓW czynne od dnia 09 lipca 2022 (sobota) 18:00 – 21:00
do dnia 10 lipca 2022 (niedziela)  10:00 – 11:45)

Długość trasy: 42,195 km. Trasa jest zmierzona i dopuszczona przez PZLA.

Biuro Zawodów mieścić się będzie na terenie: Szkoły Podstawowej w Jantarze, ul. Rybacka 66B, 82-103 Jantar

 

Trasa przebiega przez drogę utwardzoną R10 oraz drogą leśną w następującym schemacie:

 • wybiegnięcie z terenu szkolnego (Strefa Startu 360 metrów do pierwszej pętli)
 • po 360 metrach zaczynamy pokonywanie 7 „pętelek” każda z nich ma długość 5 kilometrów i 925 metrów (razem wynosi 41 kilometrów i  475 metrów plus 720 metrów (start i bieg w kierunku mety)
 • po 7 „pętelkach” biegniemy w kierunku Strefy z Metą
 • całą trasa jest zacieniona

Więcej informacji otrzymywać będziecie Państwo za pośrednictwem portali społecznościowych tj.:

- FB Gmina Stegna

- FB Reichard von Valdano

- http://turystyka-stegna.pl/?p=kalendarz

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na w/w stronach.  Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany godziny startu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając stosowną informację na w/w stronach internetowych i społecznościowych. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

LIMIT CZASU: 

Uczestników:

 • Maratonu obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin 30 minut, liczony od strzału startera.
 • Półmaratonu obowiązuje limit czasu wynoszący 5 godzin 00 minut, liczony od strzału startera.
 • Biegu na dystansie 5 kilometrów obowiązuje limit czasu wynoszący  2 30 minut, liczony od strzału startera.
 • Marszu Nordic Walking na dystansie 5 kilometrów obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godzin 15 minut, liczony od strzału startera.
 • Uczestnicy, którzy nie ukończą aktywności fizycznej we wskazanym limicie czasu lub nie przekroczą punktów pomiaru czasu z poprzedniego punktu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojścia do mety.
 • Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

Uczestnictwo

 • Prawo startu w biegu maratońskim i półmaratońskim mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 10 lipca 2022 r. ukończą 18 lat (urodzone przed 10.07.2004 r.).
 • Prawo startu w biegu i marszu Nordic Walking na dystansie 5 kilometrów  mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 10 lipca 2022 r. ukończą  12 rok życia (urodzone przed 10.07.2010 r.). jednakże, dodatkowo mogą wystąpić młodsze osoby, jednak tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (Rodzic/Opiekun) podpisując stosowne oświadczenie o tym fakcie.
 • Wszyscy uczestnicy startujący w biegach i marszu NW muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać: - osobiście na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem;- przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) oraz kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.
 • Godziny pracy Biura Zawodów:
  09 lipca 2022 (sobota)  18:00 – 21:00
  10 lipca 2022 (niedziela)  06:00 – 07:30


Uwaga!

W dniu wydarzenia, Biuro Zawodów będzie czynne tylko do 07.30!! 

 • W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, niespodzianki, chip do pomiaru czasu, agrafki  i pamiątkową koszulkę (dotyczy to jedynie osób startujących w maratonie oraz półmaratonie). Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas.
 • Zamówienia koszulek będą tylko i wyłącznie przyjmowane do dnia 19.06.2022 roku!!!!
 • Koszulki mogą być dostępne dla Uczestników biegu oraz marszu NW za dodatkową opłatą 35.00 zł., zgłoszone najpóźniej do dnia 19.06.2022 roku!!!!
 • Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 • Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
 • Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.

ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: www.elektronicznezapisy.pl
 • Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
 • Rejestracja prowadzona będzie w następujących etapach: od 01 lutego  2022 r. do 07 lipca 2022 r.
 • Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 07.07.2022 r. Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów  1. Maratonu Bursztynowego, z zastrzeżeniem że łączna pula numerów startowych dla osób rejestrujących się od 01.07.2022 r. oraz dostępnych w Biurze Zawodów wynosi 50 .
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników.

Opłaty

 • Każdy uczestnik 1. Maratonu Bursztynowego oraz Półmaratonu ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). 
 •  Ulgowe stawki opłaty startowej dla obywateli Polski i osób zamieszkujących w Polsce wynoszą:

MARATON/ PÓŁMARATON:

-  od 01 lutego  2022 r. do 07 lipca 2022 r.: wynosi  89,00 PLN

-  od 09 lipca 2022 r. do 10 lipca 2022 r.: wynosi 109,00 PLN

 

BIEG ORAZ MARSZ NORDIC WALKING:

-  od 01 lutego  2022 r. do 07 lipca 2022 r.: wynosi  40,00 PLN

-  od 09 lipca 2022 r. do 10 lipca 2022 r.: wynosi 50,00 PLN

 

Uwaga:

OSOBOM URODZONYM 10.07.1957r..

LUB WCZEŚNIEJ ORGANIZATOR PRZYZNAJE ZNIŻKĘ

W OPŁACIE STARTOWEJ W WYSOKOŚCI 50%

PODSTAWOWEJ OPŁATY STARTOWEJ OBOWIĄZUJĄCEJ

W MOMENCIE WNOSZENIA OPŁATY STARTOWEJ. 

 • Osoby, które dokonały opłaty startowej po 07 lipca 2022 r., obowiązkowo w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.
 • W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty (jeżeli Uczestnik dokona większą opłatę, bardzo prosimy o informację na adres valdano.rw@interia.pl gdzie zostanie zwrócona róznica w jak najszybszym terminie).
 • Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu Blue Media. Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
 • Osobom urodzonym 10.07.1957 r. lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% podstawowej opłaty startowej obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Uczestnik, do 10 czerwca 2022 r., ma możliwość zadeklarowania rezygnacji ze startu i przeniesienia opłaty:
   1. na inną imprezę Organizacji Imprez sportowych „Valdano”  – środki pozostają na profilu uczestnika, z możliwością wykorzystania po zapisaniu się na inny bieg
   2. na innego zawodnika – nowego uczestnika obowiązują aktualne stawki opłaty startowe, zaś w przypadku gdy wpłacona kwota jest wyższa od kwoty nowego zgłoszenia – nadwyżka pozostaje na profilu rezygnującego uczestnika
 • Wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych.
 • Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym  i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona i do odebrania w dniu zawodów lub dzień wcześniej.
 • Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 • W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres valdano.rw@interia.pl . Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).

DEPOZYTY, WYŻYWIENIE I NOCLEGI: 

  • Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga! zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  • Przed biegiem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania  z przebieralni. Po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania     z przebieralni (pod warunkiem ewentualnych obostrzeń Cowidowych).
  • Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (woda i posiłek).

PUNKTY ODŻYWIANIA I PUNKTY KONTROLNE: 

Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę oraz inne niespodzianki będą rozmieszczone począwszy od „pierwszej do siódmej pętelki” w tym samym miejscu zaczynając od:

- pierwszy punkt odświeżania po ukończeniu „pierwszej pętli” wynoszącej 6285 metrów;

- drugi punkt odświeżania po ukończeniu „drugiej pętli” wynoszącej  12 210 metrów;

- trzeci punkt odświeżania po ukończeniu „trzeciej pętli” wynoszącej  18 135 metrów;

- czwarty punkt odświeżania po ukończeniu „czwartej pętli” wynoszącej  24 060 metrów;

- piąty punkt odświeżania po ukończeniu „piątej pętli” wynoszącej 29 985 metrów;

- szósty punkt odświeżania po ukończeniu „szóstej pętli” wynoszącej 35 910 metrów;

- siódmy punkt odświeżania po ukończeniu „siódmej pętli” wynoszącej 41 835 metrów.Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek od uczestników.

  1. W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały się kabiny WC.
  2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na „każdej zakończonej pętelce zaczynając od 1 do 7” oraz punkt końcowy na mecie.
  3. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

 

 1. KLASYFIKACJE I WYNIKI:

 

  1. Podczas 1. Maratonu Bursztynowego, Półmaratonu  prowadzone będą następujące klasyfikacje pod warunkiem minimum 3 osób:

Klasyfikacja generalna:

                         KLASYFIKACJE GENERALNE KOBIET / MĘŻCZYZN:

OPEN

DYSCYPLINA

WYRÓŻNIENIE

MIEJSCA:

K/M

MARATON

PUCHAR/ NAGRODA RZECZOWA

1 – 3

K/M

PÓŁMARATON

PUCHAR/ NAGRODA RZECZOWA

1 – 3

K/M

BIEG 5

PUCHAR/ NAGRODA RZECZOWA

1 – 3

K/M

NORDIC WALKING 5

PUCHAR/ NAGRODA RZECZOWA

1 – 3

 

          KLASYFIKACJE WIEKOWE:

KAT.:

ROCZNIK:

WYRÓŻNIENIE

MIEJSCA:

K/M-13/19

roczniki 2009-2003

PUCHAR  NIESPODZIANKA

1 – 3

K/M-20/29

roczniki 2002-1993

PUCHAR  NIESPODZIANKA

1 – 3

K/M-30/39

roczniki 1992-1983

PUCHAR  NIESPODZIANKA

1 – 3

K/M-40/49

roczniki 1982-1973

PUCHAR  NIESPODZIANKA

1 – 3

K/M-50/59

roczniki 1972-1963

PUCHAR  NIESPODZIANKA

1 – 3

K/M-60/69

roczniki 1962-1953

PUCHAR  NIESPODZIANKA

1 – 3

K/M-70/79

roczniki 1952 - 1943

PUCHAR  NIESPODZIANKA

1 – 3

K/M-80

roczniki 1942 i starsi

PUCHAR  NIESPODZIANKA

1 – 3

 

  1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
  2. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
  3. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.elektronicznezapisy.pl  bezpośrednio po biegu.
  4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 12 lipca 2022 r. do godz. 18.00 na adres mailowy valdano.rw@interia.pl  Protesty będą rozpatrywane w ciągu 96 godzin, zaś ostateczne  i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 15 lipca 2022 r.
  5. Dyplom (certyfikat) ukończenia 1. Maratonu, Półmaratonu, Biegu na 5, Nordic Walking na 5  Bursztynowego  do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl  najpóźniej  po upływie 14 dni od imprezy.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

Nagrody

  1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia, którzy ukończą aktywność fizyczną otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród  rzeczowych w kategoriach open. 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik wydarzenia  otrzymuje:

- numer startowy;

- pakiet motywator;

- posiłek regeneracyjny;

- unikatowy medal na mecie;

- kilkadziesiąt nagród w losowaniu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu Maraton Bursztynowy, jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 200 (RAZEM) biegaczy, maszerów NW. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.
 • Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie,     w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1781) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia  z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Maraton Bursztynowy na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub            w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne        z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach,        w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 • Odbiór Numeru Startowego. Odbiór Numerów Startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia (po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu opłaty startowej). W celu odbioru Numeru Startowego  należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz podpisać formularz rejestracyjny. Numer Startowy może również odebrać osoba upoważniona z własnym dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem. Formularz oświadczenia będzie dostępny na FB: Reichard von Valdano . Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Numeru Startowego lub jakiegokolwiek    z jego elementów.
 • Ubezpieczenie. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Maraton Bursztynowy. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu                  i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Maraton Bursztynowy,  a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Maraton Bursztynowy,  w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność          i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Maraton Bursztynowy,  się  z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył          i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem Biegu, marszu NW i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu, marszu NW,  wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku  z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu, marszu NW z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
 • Ograniczenia wiekowe. Wszyscy Uczestnicy Maratonu 18 lat i więcej, a w Biegu, marszu NW na 5 kilometrów,  muszą posiadać ukończone 12 lat w dniu startu. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. Uczestnicy Biegu, marszu NW,  powinni mieć ukończone 12 lat lub mniej ale obowiązkiem jest i być pod opieką Rodziców lub opiekunów.
 • Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu, marszu NW. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu, marszu NW, zabroniony jest udział osób poruszających się na , wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu, marszu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu, marszu NW,  zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków  i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu, marszu NW,  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu, marszu NW,  osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Numer musi być umocowany wyłączni z przodu stroju startowego. Brak numeru, nieprawidłowe umocowanie lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją. Osoby, które pobiegną lub pomaszerują z numerem innej osoby zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji Biegu, marszu NW.  Dotyczy to również osoby, która numer przekazała.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu, marszu NW. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, marszu NW, w szczególności zasad fair play.
 • Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 PLN, do Organizatora w ciągu 1 godziny od zakończenia Biegu, marszu NW. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. klęka żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego, Covid-19 itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane. 

                                                              Z WYRAZAMI SZACUNKU, ORGANIZATORZY

 

Wyświetleń: 10847

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ