Impreza została odwołana

Uwaga!
Ze względu na bardzo znikome zainteresowanie przedsięwzięciem sportowym pn. "Festiwal Wiatrakowy w Gminie Dzierzgoń", które pierwotnie zostało zaplanowane na dzień 12.06.2022 roku, jesteśmy zmuszeni odwołać wyżej wymienione wydarzenie sportowe.
Jednocześnie zapraszamy serdecznie w dniu 4 września 2022 roku na "BIEG BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ”.
Za niedogodności bardzo przepraszamy,
z wyrazami szacunku,
Organizatorzy.
ps. Bardzo prosimy o kontakt odnośnie zwrotu opłaty na adres mailowy biuro@good-time.pl i podanie numeru konta do zwrotu opłaty lub przeniesieniu opłaty na bieg 4 września 2022 r.

 

 

 

 

REGULAMIN

FESTIWAL WIATRAKOWY

 

 

PÓŁMARATON, BIEG I MARSZ NW 5 KM, BIEGI DLA DZIECI

BĄGART GMINA DZIERZGOŃ  12 CZERWCA 2022

 

 Cel:

 • popularyzowanie biegania, jako najprostszej formy ruchu,
 • promowanie zdrowego  stylu życia wśród lokalnej  społeczności,
 • promocja powiatu sztumskiego,
 • promocja Gminy Dzierzgoń.,
 • promocja popularności historii  Polski i angażowanie  społeczności.

Organizatorzy:

Gmina Dzierzgoń, Spółdzielnia Socjalna Dzierzgoń na Start, Sekcja Lekkoatletyczna DKS Powiśle Dzierzgoń, Dzierzgoński  Ośrodek  Kultury, Nadwiślańska  Fundacja  Rozwoju.

Patronaty:

 • honorowy – JOLANTA SZEWCZUN – Burmistrz Dzierzgonia
 • medialny – Dzierzgoń Twoje Miasto

Termin i miejsce:

 • 12 czerwca 2022 r. godz. 12:00 Start w miejscowości BĄGART gmina Dzierzgoń
 • Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy  w świetlicy .

Program zawodów:

09:20 - 11:20: otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych

11:25 - 11:30: rozgrzewka dla dzieci

11:30 - 11:40: start do biegu dla dzieci

11:40 - 11:50: wspólna rozgrzewka;

11:51: uroczyste otwarcie biegu przez Panią Burmistrz Dzierzgonia Jolantę SZEWCZUN;

12:00: start do Biegu głównego 21.0975 km.( półmaraton )

12:10: start do  Biegu 5 km.

12:11: stare do  Marszu NW;

14.30 - 14.30: regulaminowe zakończenie biegu ( półmaraton ), 5 km oraz Marszu NW;

14.40: ceremonia dekoracji

Uwaga!!! w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami;

- posiłek regeneracyjny;

- unikatowy medal tłoczony na mecie;

- szanse na  atrakcyjne nagrody w losowaniu (tylko dla osób obecnych na zakończeniu ze swoim numerem startowym)

 

Limit czasu:

Limit czasu dla Biegu ( półmaraton) 2 h i 30 minut. (słownie: dwie godziny i 30 minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą sklasyfikowani.

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu lub marszu NW zobowiązani są do poinformowania służb porządkowych i opuszczenia trasy przy jednoczesnym odpięciem z klatki piersiowej numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

 

Kategorie wiekowe Biegu Głównego ( półmaraton) na 21,0975

 • klasyfikacja generalna  kobiet i mężczyzn – OPEN

klasyfikacje wiekowe  kobiet i mężczyzn:

 • K i M - (18-29 lat)
 • K i M - (30-39 lat)
 • K i M - (40-49 lat)
 • K i M - (50-59 lat )
 • K i M - ( 60-69 lat )
 • K i M - ( 70 i więcej)

Kategorie wiekowe Biegu na 5km

 • klasyfikacja generalna  kobiet i mężczyzn – OPENEN

klasyfikacje wiekowe  kobiet i mężczyzn:

 • K i M - (12-19 lat)
 • K i M - (20-39 lat)
 • K i M - (40-59 lat)
 • K i M - (60 i więcej)

Kategorie wiekowe Marszu NW na 5 km

 • K i M - (0-29 lat)
 • K i M - (30-49 lat)
 • K i M - (50 i więcej)

Opis trasy:

Bieg główny na 21,0975km ( półmaraton):

 • START/META: BĄGART – drogi wiatrakowe – BĄGART

Trasa w 5% asfalt , 95% drogi utwardzone wiatrakowe 

Na trasie  będą trzy punkty żywieniowe w okolicy wiatraków( woda, banan)

Towarzyszący bieg/marsz NW na 5 km:

- START/META: BĄGART – drogi wiatrakowe - BĄGART

Trasa w 20% asfalt, 80% drogi utwardzone wiatrakowe.

Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

- Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.

- Zawodnicy poruszają się zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.

- Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego

- Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie opuszczeniem do udziału w zawodach.

- Zawodnicy poruszają się wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.

 - Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za wydarzenie.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.

 

Zgłoszenia i weryfikacja:

 Zgłoszenia do biegu przez portal  https://elektronicznezapisy.pl/ wpłata na konto

                     

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DZIERZGOŃ NA START

NUMER KONTA:  39 8310 0002 0012 9479 2000 0010

Z DOPISKIEM IMIĘ,NAZWISKO ORAZ NAZWA BIEGU

FESTIWAL WIATRAKOWY DYSTANS ( półmaraton, bieg 5 km, marsz NW 5 km, bieg dla dzieci)

lub system BlueMedia

 

Organizator przewiduje 300 pakietów startowych:

-100 półmaraton, 150 bieg i marsz NW 5 km, 50 bieg dla dzieci.

 

 • Opłata startowa  w biegu głównym ( półmaraton ):

                  od 01.03.2022 do 20.05.2022 - 70 zł / koszulka  techniczna

                  od 21.05.2022 do 06.06.2022 - 70 zł / bez koszulki technicznej

                  od 15.02.2022  do 20.05.2022 mieszkańcy gminy  Dzierzgoń - 60 zł/ koszulka techniczna

                  od 21.05.2022  do 06.06.2022 mieszkańcy gminy  Dzierzgoń - 60 zł/ bez koszulki technicznej

 

 • Opłata w biegu i marszu NW 5 km:

                  od 15.02.2022 do 28.02.2022 - 40 zł

                  od 01.03.2022 do 05.06.2022 - 45 zł

                  od 15.02.2022 do 05.06.2022 mieszkańcy  gminy Dzierzgoń - 35 zł

 

 • Opłata startowa w biegu dla dzieci: 

                  od 15.02.2022 do 05.06.2022 - 20 zł

                  od 01.02.2022 do 05.06. 2022 mieszkańcy gminy Dzierzgoń - 15 zł

 

 • W biurze zawodów będą prowadzone również zapisy i przyjmowane  opłaty startowe.
 • Opłata startowa w dniu zawodów wynosi  w biegu głównym ( półmaraton)  - 80 zł/ bez koszulki,  w biegu i marszu  NW 5 km - 50 zł, bieg dla dzieci  25zł.

 Odbiór numerów i pakietów startowych w dniu  12 czerwca 2022 r., w godz. 09:20 – 11:20.

 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym Zawodów w dniu 12 czerwca 2022 r., w godz. 09:20 – 11:20. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
 • Udział w biegu głównym ( półmaraton) na 21.0975 km mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat, najpóźniej w dniu zawodów.
 • Udział w zawodach towarzyszących bieg i marsz NW 5 km mogą wziąć udział osoby które ukończyły odpowiednio: w biegu na 5 km – 12 lat, za pisemną zgodą rodziców; w marszu NW  poniżej 12 roku życia muszą być pod opieką osób dorosłych, oraz osoby  w przedziale 12-18 lat muszą posiadać  pisemną  zgodą  rodziców.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

 

Nagrody:

W kategorii K/M „Open” w biegu głównym ( półmaraton) nagrody finansowe

I miejsce    –  700 zł

II miejsce   –  400 zł

III miejsce  –  300 zł

W kat. K/M wiekowych  rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary/ statuetki dla pierwszej trójki

W kat. K/M najlepszy  zawodnik gminy Dzierzgoń

I miejsce    -   500 zł

II miejsce   -   200 zł

III miejsce  -   100 zł

W kategoriach  K/M wiekowych – rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary lub statuetki dla pierwszej trójki. 

 • W kategorii K/M ,,OPEN''5 km oraz marszu NW – rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary lub statuetki dla pierwszej  trójki.
 • W kat. K/M wiekowych pierwszych trzech zawodników statuetki lub puchary
 • Nagrody nie dublują się – pierwsza trójka z kat. „Open” nie  jest klasyfikowana  w kategoriach wiekowych/ najlepszy  zawodnik  gminy  Dzierzgoń.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach oraz uwzględnienia dodatkowych kategorii.

Nagrody specjalne:

 • Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.
 • Dla wszystkich uczestników – medale, napoje, posiłek.

Postanowienia końcowe:

 • W biegu obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu  biegu),
 • Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie,
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników biegu,
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia  śmierci lub jakichkolwiek innych strat,
 • Organizator zapewnia przebieralnie, depozyt,
 • Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,
 • Ubezpieczenie należy do uczestników biegu,
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich materiałów filmowych i zdjęć
 • Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.
 • Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator biegów.
 • Kontakt   663544020

 

                                                                                      ORGANIZATOR

Gmina Dzierzgoń

Spółdzielnia Socjalna Dzierzgoń na Start

Sekcja Lekkoatletyczna DKS Powiśle Dzierzgoń

Dzierzgoński Ośrodek Kultury w Dzierzgoniu

Nadwiślańska Fundacja Rozwoju

 

 

 

Wyświetleń: 4113

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ