REGULAMIN
”BIEG ORAZ MARSZ NORDIC WALKING PAMIĘCI BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ”
Gmina Dzierzgoń 4 września 2022 w miejscowości Stanowo


Organizatorzy:

 • Gmina Dzierzgoń, Spółdzielnia Socjalna Dzierzgoń na Start,
 • Sekcja Lekkoatletyczna DKS Powiśle Dzierzgoń,
 • Dzierzgoński  Ośrodek  Kultury,
 • Nadwiślańska  Fundacja  Rozwoju.

Patronaty:

 • honorowy – Jolanta Szewczun  – Burmistrz Dzierzgonia.
 • medialny – Dzierzgoń Twoje Miasto.

Partner główny - Totalizator Sportowy sp. z o.o. właściciel marki LOTTO

Cel:

 • popularyzowanie biegania, jako najprostszej  formy ruchu,
 • promowanie zdrowego  stylu życia  wśród  lokalnej  społeczności,
 • promocja powiatu sztumskiego,
 • promocja Gminy Dzierzgoń,
 • promocja popularności historii  Polski  i angażowanie  społeczności.

Termin i miejsce:

 • 4 wrzesień 2022 r. godz. 12:00 Start  boisko w Stanowie.
 • Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia  rzeczy w Świetlicy w Stanowie.

Program zawodów:

Bieg K i M na  dystansie 5 km

Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km 

Bieg  towarzyszący dla  dzieci:

 • 0-6 lat  dystans  100m
 • 7-9 lat  dystans  200m 
 • 10-12 lat  dystans  400m

Kategorie w Biegu na 5 km:

-Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – OPEN

-Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • K i M-(12-15 lat)
 • K i M-(16-19 lat)
 • K i M-(20-29 lat)
 • K i M-(30-39 lat)
 • K i M-(40-49 lat)
 • K i M-(50-59 lat)
 • K i M-(60 i więcej)

Kategorie w Marszu NW na 5 km:

-Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – OPEN

-Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • K i M-(0-29 lat)
 • K i M-(30-39 lat)
 • K i M-(40-49 lat)
 • K i M-(50-59 lat)
 • K i M-(60 i więcej)

Dodatkowe kategorie:

-Kategoria K/M najlepszy zawodnik  gminy  Dzierzgoń  w biegu i marszu NW

-Kategoria K/M najstarszy uczestnik

Opis trasy: 

Bieg na 5 km: 

Trasa - droga 100% asfalt 

Marsz nordic walking na 5 km: 

Trasa - droga 100% asfalt.

Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

- Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.

- Zawodnicy poruszają się zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej  trasy.

- Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

- Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie dopuszczeniem do udziału w zawodach.

- Zawodnicy poruszają się wyłącznie  trasą  wyznaczoną przez organizatora.

- Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń  służb porządkowych organizatora  biegu oraz osób odpowiedzialnych  za wydarzenie.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.

- W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji.

 Zgłoszenia i weryfikacja:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DZIERZGOŃ NA START

NUMER KONTA:  39 8310 0002 0012 9479 2000 0010 

Z DOPISKIEM IMIĘ,NAZWISKO ORAZ NAZWA BIEGU

''BIEG PAMIĘCI BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ 

  

 • Organizator przewiduje 150 pakietów startowych + 50 pakietów dla dzieci.
 • Opłata we wszystkich kategoriach - 45 zł, mieszkańcy gminy Dzierzgoń -35 zł, dzieci 10 zł.
 • W biurze zawodów będą prowadzone również zapisy i przyjmowane o płaty startowe.
 • Opłata startowa w dniu zawodów wynosi  50 zł, z wyłączeniem dzieci  – 15 zł.
 • Odbiór numerów i pakietów startowych w dniu 4 września 2022 r., w godz. 09:20 – 11:20.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym Zawodów w dniu 4 września 2022 r., w godz. 09:20 – 11:20. Podczas weryfikacji  zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
 • Udział w zawodach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły odpowiednio: w biegu na 5 km – 12 lat, za pisemną zgodą rodziców; w marszu NW osoby które nie ukończyły 12 roku życia muszą być pod opieką osób dorosłych, oraz osoby  w przedziale 12-18 lat muszą posiadać  pisemną  zgodą  rodziców.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu pod  oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu. 

Nagrody:

 • W kategorii „Open” w biegu głównym na 5 km oraz marszu NW – rzeczowe w zależności  od pozyskanych sponsorów oraz statuetki dla pierwszej trójki K i M.
 • W kategoriach wiekowych biegu  głównym na 5 km oraz marszu NW – pierwszych trzech zawodników statuetki dla  pierwszej trójki K i M.
 • Nagrody nie dublują się – pierwsza trójka z kat. „Open” nie  jest klasyfikowana  w kategoriach wiekowych.
 • Organizator zastrzega  sobie  prawo do ufundowania  dodatkowych nagród  rzeczowych w wybranych przez  siebie  kategoriach  oraz uwzględnienia  dodatkowych kategorii.

Nagrody specjalne:

 • Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.
 • Dla wszystkich uczestników – medale, napoje, posiłek regeneracyjny

Postanowienia końcowe:

 • W biegu i marszu Nordic Walking  obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu),
 • Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie,
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników biegu,
 • Organizator nie  zapewnia  jakiegokolwiek  ubezpieczenia  na życie, zdrowotnego  lub odpowiedzialności  cywilnej  z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia  śmierci lub jakichkolwiek  innych strat,
 • Organizator zapewnia  przebieralnie, depozyt,
 • Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,
 • Ubezpieczenie należy do uczestników biegu,
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich materiałów filmowych i zdjęć,
 • Zapisz się i wystartuj, na pewno.
 • Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator biegów.
 • Kontakt   663544020

ORGANIZATOR

Gmina Dzierzgoń

Spółdzielnia Socjalna Dzierzgoń na Start

Sekcja Lekkoatletyczna DKS Powiśle Dzierzgoń

Dzierzgoński Ośrodek Kultury.                   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.                                                   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Nadwiślańska Fundacja Rozwoju             

Wyświetleń: 7996

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ