RAJD ROWEROWY PAMIĘCI

REGULAMIN

RAJDU PAMIĘCI JP 2

w dniu 23.04.2022r

Organizator:

Braniewski Klub Sportowy  „ SZYBKI STRUŚ”

Miejski Ośrodek Sportu „ Zatoka”  Braniewie 

Cele Rajdu Rowerowego Pamięci:

Upamiętnienie św. Jana Pawła II,

Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji,

 Promocja i popularyzacja zdrowego stylu życia

Patronat medialny:

Ziemia Braniewska ,

Termin i miejsce , trasa:

Termin – 23.04.2022 r. ( sobota )

Start - godz. 11/00  spod Basenu.

Meta godz. 19/00 Amfiteatr Miejski im. Henryka Mrozińskiego, wraz z biegaczami.

 

Trasa I : dłuższa – Braniewo-Frombork-Ronin-Krzywiec-Jędrychowo-Baranówka-Frombork- Bogdany-Biedkowo-Garbina-Stępień-Braniewo-Ułowo-Nowa Pasłęka-Braniewo: 55 km,

Trasa II : krótsza – Braniewo-Ułowo-Nowa Pasłęka-Braniewo: 17 km.

 

Zapisy i informacje:

na stronie elektroniczne zapisy i na pocztę elektroniczną slawek75wadolowski@gmail.com z dopiskiem (Rowerowy Rajd Pamięci JP II , imię i nazwisko) lub telefonicznie Sławomir Wądołowski  502-622-218

      a także wpłata na nr konta 

     BNP PARIBAS  79 1600 1462 1821 0115 1000 0001 

Opłata startowa:

opłata startowa za udział w rajdzie wynosi 45zł.

opłata za koszulkę – opcja wynosi  25 zł ( zgłoszenia do MOS – Pani Magda do 10.04 )

W ramach opłaty każdy z uczestników otrzyma:

numer startowy,

pamiątkowy medal,

pakiet regeneracyjny,

Zasady uczestnictwa:

Ustalamy limit 50 osób,

warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie opłaty startowej za rajd do 21.04 ,  

odbiór nr startowego odbędzie się w Biurze Zawodów MOS w dniu wyjazdu tj. 23.04 i umieszczenie numery z przodu roweru na widocznym miejscu,

w dniu rajdu uczestnik który żle się poczuje , będzie miał katar, kichanie,  kaszel, duszności, ból gardła, duszności, bóle pleców, dreszcze o tym fakcie powinien jak najszybciej poinformować o tym stanie Organizatora który odseparuje uczestnika od innych uczestników i zostanie wprowadzona procedura COVID-19, ( obowiązkowo podda się bezdotykowemu pomiarze temperatury w dniu startu ( 23.04 ) .

W celu odebrania numeru startowego uczestnik powinien posiadać za sobą dokument tożsamości,

każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawo o ruch drogowym – art. 32,podporzadkowanie się decyzjom kierownika  rajdu,

osoby będące pod wpływem alkoholu , bądź innych środków odurzających nie będą dopuszczone do rajdu rowerowego,

rajd rowerowy jest otwarty dla wszystkich od juniora do seniora ,

obowiązkiem każdego uczestnika  jest, aby każdy z uczestników poruszał się w kasku ochronnym i kamizelce, odblasku lub zakupionej koszulce,

rowerowy rajd Pamięci JP II jest rajdem bez żadnej rywalizacji,

wszystkich uczestników obowiązuje zasada wzajemnej życzliwości oraz pomagania sobie w trudnych sytuacjach,

każdy biorący udział w rajdzie powinien posiadać sprawny rower, zapasową dętkę dedykowaną do roweru uczestnika, ubranie na przebranie odpowiednie do pogody,

organizator rajdu w zakresie podstawowym zabezpiecza usługi medyczne,

każdy uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów regulaminu, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 . W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – dalej również jako „ RODO” , informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/ Pana na gruncie RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Braniewski Klub Sportowy „ Szybki Struś” z siedzibą w Braniewie ul. Wiejska ½.

organizator podczas rajdu będzie dokumentował ten fakt w postaci robienia zdjęć , nagrywania filmów, przeprowadzał z każdym uczestnikiem  wywiad , a relacje będą udostępniane na Internecie i portalu  FB Braniewski Klub Sportowy „Szybki Struś”  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych.

za nieprzestrzeganie w/w regulaminu , zaleceń kierownika rajdu, samowolne zmiany trasy, nastąpi wykluczenie osoby z rajdu,

Sprawy organizacyjne:

rajd odbędzie się bez względu na pogodę,

jeżeli w ciągu kilku dni wcześniej tj. 2,3,4 dni przed wydarzeniem pogorszą się warunki atmosferyczne np. deszcz , część trasy może ulec zmianie , 

w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi,   

każdy z uczestników rajdu bierze udział na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości , ze bierze udział w rajdzie rowerowym wiąże się to z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała, i urazów fizycznych ( w tym wypadek komunikacyjny lub śmierci),

organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością uczestnictwa w rajdzie, każdą chęć chwilowego odpoczynku, postoju zgłaszamy kierownikowi rajdu i w trakcie postoju nie oddalamy się od grupy,

uczestnicy rajdu są obowiązani  przestrzegać przepisów o ochronie przyrody,

za szkody spowodowane przez uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności,

zamykający kolumnę uczestników porusza się obowiązkowo w kamizelce odblaskowej,

w przypadku braku możliwości przeprowadzenia  Rajdu z przyczyn niezależnych od Organizatora ( np. klęski żywiołowej, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie będzie zwracane, a w przypadku wprowadzenia przez rząd obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa  SARSOCOV-2 rajd zostanie przełożony na inny bezpieczny termin, o którym fakcie uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani,

 

 

 

                    Więcej w regulaminie:                                                                                                   

 

 

Wyświetleń: 1145

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ