POGORIA OPEN WATER

VIII OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY GÓRNICZEJ

W PŁYWANIU NA WODACH OTWARTYCH

 

FINAŁ GRAND PRIX PUCHARU POLSKI

W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM NA WODACH OTWARTYCH

 

                                                                                                                                           

DĄBROWA GÓRNICZA, JEZIORO POGORIA III

28 SIERPNIA 2022r.

I. Organizator:

 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej,
 2. Polski Związek Pływacki

 II. Cel imprezy:

 1. Popularyzacja pływania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jako prostej formy aktywności fizycznej oraz idealnej dyscypliny do zabawy oraz współzawodnictwa.
 2. Promocja miasta Dąbrowa Górnicza.
 3. Wyłonienie zwycięzców cyklu Grand Prix Pucharu Polski w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych.

 III. Termin i miejsce:

 • 28 sierpnia 2022 r. (niedziela) na jeziorze Pogorii III w Dąbrowie Górniczej – województwo Śląskie.
 • Start i meta zawodów – plaża miejska (ul. Malinowe Górki).

 IV. Program zawodów:

8:00 – 13:30 – Biuro Zawodów - weryfikacja i numerowanie zawodników,

10:30 – 10:45 – odprawa techniczna dla zawodników i kierowników ekip GPP 5000m,

10:50 – 11:00 – uroczyste otwarcie zawodów Pogoria Open Water i GP Polski

11:00 - 12:30 - wyścig GPP - 5000m

* odprawy techniczne dla zawodników 400m, 1000, 3000m, 3000m GPP oraz sztafet odbędą się na 10 minut przed planowanym startem danej konkurencji.

12:30 – 12:50 – wyścig dzieci do lat 13 – 400m,

13:00 – 13:30 – wyścig 1000m,

13:45 – 15:00 – wyścig główny – 3000m oraz 3000m GPP,

15:15 – 15:45 – rodzinny wyścig sztafetowy 2x100m (dziecko + rodzic),

15:45 – 16.15 – wyścigi sztafetowe 4x200m OPEN,

16:30 – uroczyste zakończenie zawodów.

 V. Przepisy techniczne:

 1. Zgłoszenia do "Pogoria Open Water" oraz "Grand Prix Polski" odbywają się oddzielnie - szczegóły w poszczególnych sekcjach regulaminu.
 2. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA oraz PZP.
 3. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 4. Limity czasowe dla poszczególnych konkurencji:

- 400m: brak

- 1000m: 30 minut

- 3000m: 75 minut

- 5000m: 90 minut

 1. Zawodnik, który złamał zasady fair play – pchnął, pociągnął, uderzył lub kopnął innego zawodnika zostanie zdyskwalifikowany.
 2. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, potwierdzoną pisemną zgodą na karcie zgłoszenia.
 3. Zawodnik ma prawo startu w jednej dedykowanej dla swojego wieku konkurencji
  w ramach Pogoria Open Water (dystans 1000m lub 3000m) oraz sztafecie. Dodatkowo zawodnicy z aktywną licencją PZP mogą wziąć udział w drugiej indywidualnej konkurencji w ramach Grand Prix Polski (dystans 3000m dla 14-lat oraz 5000m dla 15 lat i starsi).
 4. W sztafecie mogą startować zawodnicy reprezentujący jeden klub, stowarzyszenie lub organizację.
 5. Zawodnicy mogą startować w strojach certyfikowanych przez FINA.
 6. W przypadku temperatury wody pomiędzy 18 a 20 stopni Celsjusza zawodnicy mogą startować w piankach zgodnych z przepisami FINA.
 7. W przypadku temperatury wody poniżej 18 stopni Celsjusza zawodnicy muszą startować w piankach zgodnych z przepisami FINA oraz w czepkach.
 8. Pomiar czasu automatyczny - czip elektroniczny na nadgarstku.
 9. Temperatura wody powinna wynosić co najmniej 160C i maksymalnie 310 Pomiar zostanie dokonany w dniu zawodów, na 1 godzinę przed rozpoczęciem wyścigu na głębokości 0,4 m. Prognozowana temperatura wody ok 22°C.
 10. Pływy - brak.

Woda przebadana przez SANEPID, zdatna do kąpieli.

 

 VI.GRAND PRIX POLSKI

 1. Kategorie wiekowe

- 14 lat - dystans 3000m,

-  15 lat, 16 lat, 17-18 lat, OPEN - dystans 5000m.

 

 1. Trasa zawodów

Trasę tworzyć będzie pętla o długości 1000 m oznaczona bojami. Kierunek wyścigu - prawoskrętny. Start i meta umieszczona będzie w wodzie. Opisy tras wraz z mapkami poszczególnych wyścigów znajdują się w osobnym pliku dostępnym na stronie Organizatora www.csir.pl oraz www.livetiming.pl.

 

 1. Zgłoszenia do zawodów
  1. Zgłoszenia zawodnika do startu może dokonać macierzysty klub, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Okręgowy Związek Pływacki lub PZP.
  2. Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe
   w stosunku do PZP (składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne).
  3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich zawodników na czas trwania zawodów.
  4. Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – Administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego.
  5. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do 24 sierpnia 2022 r. do godziny 24:00 – jest to ostateczny termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą uczestniczyć, w poszczególnych konkurencjach, jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej i w trakcie zawodów - dotyczy również zgłaszania zawodnika w miejsce innego zawodnika tego samego klubu.
  6. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTYWNY może być spowodowany:
   • brakiem wniesienia opłaty licencyjnej na dany rok,
   • brakiem aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (skan lub zdjęcie badań musi być zamieszczony w SEL),
   • brakiem ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan lub zdjęcie oświadczenia musi być zamieszczony w SEL),
   • brakiem wniesienia składki członkowskiej przez klub macierzysty na rzecz OZP lub PZP.
  7. Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej.
  8. Od godziny 24:00 w dniu 24 sierpnia 2022 r. (ostateczny termin zgłoszeń) do 27 sierpnia do godziny 12:00 przyjmowane będą wyłącznie wykreślenia zawodników zgłoszonych w terminie, lecz wniesiona opłata startowa nie będzie zwracana.
  9. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP nie później niż 48 godzin przed terminem odprawy technicznej.

 

Warunkiem umieszczenia zawodnika na liście zgłoszonych zawodników i na liście startowej jest dokonanie opłaty startowej zgodnej z obowiązującym Taryfikatorem Opłat PZP                    i w formie oraz terminie określonych w komunikacie organizacyjnym zawodów.

 

 1. Zasady finansowania Grand Prix Polski
 2. Koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy.
 3. Opłata startowa od każdego zawodnika biorącego udział w Grand Prix Polski wynosi 120 zł.
 4. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się podmiotu zgłaszającego zawodnika do wniesienia opłat związanych z udziałem w zawodach (zgodnie z „Taryfikatorem Opłat PZP”).
 5. Opłata startowa opłacana jest wyłącznie przelewem na konto PZP:

PKO BP II O/W-wa • Nr 33 1020 1026 0000 1602 0463 8971

 1. Opłata startowa płatna przelewem musi być dokonana przed upływem ostatecznego terminu zgłoszeń - do godziny 24.00 dnia 24 sierpnia 2022 r.
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty startowej. Do godziny 24:00 w dniu 24.08.2022r. (ostateczny termin zgłoszeń) kopia przelewu potwierdzająca dokonanie opłaty startowej musi być dołączona do zgłoszenia zrobionego przez upoważnioną osobę w systemie SEL PZP - Administratora. Opis przelewu musi zawierać: GPOW DG, nazwę klubu i liczbę opłaconych startów. W przypadku dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub kopia przelewu musi zawierać nazwy poszczególnych klubów oraz liczbę opłaconych za każdy klub startów lub należy w SEL dołączyć wszystkie kopie przelewu.
 3. PZP może wystawić fakturę proforma. Podstawą jej wystawienia jest przesłanie mailem na adres PZP, zgłoszenia zawierającego dane do faktury, nazwę klubu, liczbę startów. Zgłoszenie musi być przesłane do PZP najpóźniej na 8 dni przed upłynięciem ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń.
 4. PZP nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej ze zmian dokonanych w zgłoszeniu po ostatecznym terminie zgłoszeń.

 

 1. Nagrody Grand Prix Polski

 

Za miejsca 1-3 w klasyfikacji końcowej całego cyklu Grand Prix Polski w kategorii open zawodnicy otrzymają nagrody finansowe:

 1. Miejsce 1 - 2000 zł
 2. Miejsce 2 - 1500 zł
 3. Miejsce 3 - 1000 zł
 4. Za miejsca 1-3 w całym cyklu w pozostałych kategoriach zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Zwycięzcy całego cyklu GPP w poszczególnych kategoriach otrzymają Puchary.
 6. Dla zwycięzców całego cyklu GP, którzy uzbierają najwięcej punktów w całym cyklu Polski Związek Pływacki przewiduje nadanie klas sportowych wg następującego klucza:
  - 1 miejsce w kategorii 14 lat - 2 klasa sportowa,

- 1-3 miejsce w kategorii 15 lat i 16 lat - 2 klasa sportowa,

- 1 miejsce w kategorii 17-18 lat - 1 klasa sportowa,

- 2-3 miejsce - 2 klasa sportowa,

- 1 miejsce w kategorii 19 lat i starsi- Klasa sportowa Mistrzowska,

- 2-3 miejsce - 1 klasa sportowa.
*Aby nadać zawodnikowi klasę sportową musi on zostać sklasyfikowany w cały cyklu GP.

 1. Komisja odwoławcza z ramienia PZP będzie obecna w składzie:

- Jacek Thiem,

- Mariusz Waliczek.

 

VII. POGORIA OPEN WATER

 

 1. Kategorie wiekowe i dystanse:
 • 400m – dzieci do 13-go roku życia włącznie,
 • 1000m– kategorie 14 lat, 15-16 lat, 17-18 lat, 19-29 lat, 30-39, 40-49,powyżej 50 lat,
 • 3000m – wyścig główny, kategorie 14 lat, 15-16 lat, 17-18 lat, 19-29 lat, 30-39,
  40-49, powyżej 50,
 • 2x100m – sztafeta rodzinna (dziecko + rodzic) - kategorie ze względu na wiek dzieci:

                  dzieci r.2012 i młodsi oraz dzieci r. 2009-2011,

 • 4x200m– wyścig sztafetowy w kategorii Open bez względu na płeć.

We wszystkich wyścigach kobiety i mężczyźni startują razem, jednak w przypadku dużej ilości chętnych ze względów bezpieczeństwa wyścigi mogą zostać rozegrane osobno dla kobiet i mężczyzn lub osobno dla poszczególnych kategorii wiekowych.

 

 1. Warunki uczestnictwa w zawodach:
 2. W wyścigu głównym na 3000m oraz w wyścigu na 1000m mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 14 rok życia - rocznik 2008 i starsi.
 3. W wyścigu dla dzieci na dystansie 400m mogą startować zawodnicy i zawodniczki do 13-go roku życia włącznie - rocznik 2009 i młodsi.
 4. Wyścig sztafetowy rodzinny 2x100m rozgrywany jest w dwóch kategoriach ze względu na wiek dzieci - dzieci rocznik 2012 i młodsi oraz dzieci rocznik 2009-2011.

Płeć dzieci oraz wiek i płeć rodzica lub opiekuna jest nieistotna.

 1. Wyścig sztafetowy 4x200m rozgrywany jest w kategorii OPEN, bez względu na płeć. Osoby startujące w sztafecie muszą reprezentować to samo stowarzyszenie, klub lub organizację.
 2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na start w zawodach pływackich. Oświadczenie takie należy złożyć w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
 3. Od osób pełnoletnich i niepełnoletnich wymagane jest podpisanie karty zgłoszenia dostępnej w Biurze Zawodów, na której są zawarte informację dot. m.in.:
 • Zapoznanie się z regulaminem zawodów,
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • O stanie zdrowia podczas startu.

Bez podpisania karty zgłoszenia zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu                     w zawodach.

 

 1. Zgłoszenia do zawodów
 2. Do dnia 25 sierpnia 2022 r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać opłaty startowej, dane znajdują się na stronie www.csir.pl. Po tym terminie nie będzie możliwości zapisania się na zawody oraz wniesienia opłaty startowej na starty indywidualne.
 3. Aby otrzymać wybrany rozmiar koszulki należy wysłać zgłoszenie do dnia 17 sierpnia. Po tym terminie drukowane są koszulki i dla zawodników zgłoszonych później nie gwarantujemy dostępności wybranego rozmiaru
 4. Limit osób uczestniczących w zawodach wynosi 200 zawodników.
 5. W momencie uzyskania limitu 200 zawodników zostaną zamknięte zapisy elektroniczne i nie będzie możliwości zapisania w dniu zawodów. Wszystkie opłaty startowe dokonane po uzyskaniu limitu lub przekroczonym terminie 25 sierpnia 2022r. zostaną zwrócone.
 6. Zgłoszenia drużyn do wyścigów sztafetowych 4x200 m przyjmowane będą drogą e-mailową sport@csir.pl lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
 7. Zgłoszenia do sztafety rodzinnej 2x100 m przyjmowane będą drogą e-mailową sport@csir.pl lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów ale tylko w przypadku nie uzyskania limitu 200 zawodników.

 

 1. Koszty uczestnictwa:

Koszty organizacji zawodów ponosi Organizator, natomiast koszty uczestnictwa ponoszą startujący zawodnicy. Za udział w zawodach pływackich pobierana będzie opłata startowa w wysokości:

 • wyścig 400m – bez opłat
 • wyścig 1000m – 40 zł
 • wyścig główny 3000m– 70 zł
 • sztafeta rodzinna 2x100m - bez opłat
 • sztafeta 4x200m – 40 zł od sztafety.

 

 

Opłatę startową za dystanse 1000m oraz 3000m należy wpłacać do dnia 25 sierpnia 2022r. na konto bankowe:

    Centrum Sportu i Rekreacji, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29.
Getin Noble Bank SA O/Dąbrowa Górnicza 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001                          z dopiskiem - „opłata startowa Pogoria Open Water” i podaniem imienia i nazwiska osoby startującej oraz dystansu. Decyduje data dokonania przelewu. Brak możliwości wpłaty w dniu imprezy dla startów indywidualnych, będzie można opłacić tylko sztafety. Zawodnicy zarejestrowani nieopłaceni, nie mogą dokonać opłaty startowej w Biurze Zawodów.

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny oraz pakiet startowy.

 

 1. Nagrody Pogoria Open Water

 

 1. W wyścigu głównym 3000m w kategorii OPEN pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł oraz puchar. Za zdobycie drugiego miejsca przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 500 zł i puchar, a za miejsce trzecie – 300 zł oraz puchar. Ponadto w poszczególnych kategoriach wiekowych dla trzech pierwszych dziewcząt/kobiet oraz trzech pierwszych chłopców/mężczyzn przewidziane są medale oraz dyplomy.
 2. W wyścigu na dystansie 1000m w kategorii OPEN trzy pierwsze kobiety i trzech pierwszych mężczyzn otrzymają puchar i nagrodę rzeczową. W poszczególnych kategoriach wiekowych dla trzech pierwszych dziewcząt/kobiet oraz trzech pierwszych chłopców/mężczyzn przewidziane są medale oraz dyplomy.
 3. W wyścigu dla dzieci na dystansie 400m trzy pierwsze dziewczęta i trzech pierwszych chłopców otrzyma medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
 4. W wyścigach sztafetowych 4x200m oraz 2x100m trzy pierwsze drużyny otrzymują medale oraz dyplomy.
 5. Najmłodszy i najstarszy uczestnik zawodów otrzymają dyplomy i puchary oraz nagrody rzeczowe.
 6. Najlepsi zawodnicy z Dąbrowy Górniczej w wyścigach 3000m, 1000m oraz 400m otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.

 VIII. Trasa wyścigu:

Opisy tras wraz z mapkami poszczególnych wyścigów, kierunek wyścigu prawoskrętny.

Przebieg poszczególnych wyścigów obrazują poniższe ilustracje:

 

 

 • Wyścig dla dzieci – 400m.

      

 

 • Wyścigi 1000m, 3000m i 5000m

 

 

 

 

 • Wyścigi sztafetowe 4x200m, 2x100m.,

(rozkład trasy jest taki sam, zmieniony jest jedynie dystans)

 

 IX. Organizator zapewnia

 • obsługę sędziowską,
 • obsługę techniczną,
 • zabezpieczenie medyczne oraz WOPR,
 • nagrody pieniężne, rzeczowe, medale i dyplomy przewidziane dla najlepszych zawodników,
 • pakiet startowy (Zawodnicy startujący tylko w wyścigu sztafetowym nie otrzymują koszulki).

 X. Ochrona danych osobowych:

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119) Zgodnie                   z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r.informuję, że :

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony Danych w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl,                   32- 261 20 10 wew. 125.
 3. Dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wizerunek przetwarzane są w celu:
  1. rejestracji uczestników oraz ustalenia wysokości opłaty startowej  i ew.  zwolnienia                 z obowiązku jej uiszczenia lub przyznania zniżki,
  2. wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach
  3. wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
  4. prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
  5. prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu),
  6. przyznania i wydania nagród,
  7. informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
  8. rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody,
  9. statystycznym Organizatora.

Dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej poprzez opłacenie udziału art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia,

 1. Dane w zakresie wizerunku przetwarzane są w celu marketingowym i promocyjnym

Organizatora poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www oraz na portalach

społecznościowych należących do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Centrum

Sportu i Rekreacji - przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie udzielonej przez

uczestnika lub jego opiekuna prawnego art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, zleceniobiorcy realizującemu usługi z zakresu spikera.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnik posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2.
 4. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w zwodach.
 7. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 XI. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zobowiązuje zawodników do noszenia koszulek z logo zawodów podczas trwania całej imprezy - są one przepustką do miasteczka zawodów.
 2. Skład komisji sędziowskiej wyznacza Organizator.
 3. Za ewentualne wypadki zaistniałe na trasie wyścigów pływackich z winy zawodników oraz za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Ewentualne protesty należy zgłaszać do sędziego głównego w ciągu 15 minut po zakończeniu danej konkurencji (przy składaniu protestu należy uprzednio uiścić opłatę wadium wynoszącą 200 zł, która przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku jest zwracana, jeśli sędzia główny negatywnie rozpatrzy protest wadium zatrzymuje Organizator).
 5. W sprawach spornych dotyczących zawodów pływackich decyduje sędzia główny
  w porozumieniu z Organizatorem.
 6. Sprawy nieobjęte powyższym regulaminem zostaną omówione na odprawie technicznej w dniu zawodów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do możliwości jego zmian jeśli wystąpi taka konieczność.
 8. W DNIU ZAWODÓW NA PARKINGU GŁÓWNYM BĘDĄ WYDZIELONE MIEJSCA PARKINGOWE DLA ZAWODNIKÓW - proszę wstawić za przednią szybę kartkę z napisem "POGORIA OPEN WATER" lub poinformować o tym służbę ochrony.

 

 • Kontakt:
 • Naczelnik zawodów:

Paweł Bucki

        tel. +48 600 934745

        e-mail: p.bucki@gmail.com

 

 • Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
  32/261 21 05, www.csir.pl, sport@csir.pl

Wyświetleń: 5820

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ