II Żuławski Bieg oraz Marsz Nordic Walking w ramach Światowego Dnia Sybiraka

REGULAMIN

II Żuławski Bieg oraz Marsz Nordic Walking w ramach Światowego Dnia Sybiraka

================================================

 

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU na 1 października 2022 r.

===========================

W imieniu Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie informuję, że ze względu na prognozowane na najbliższy weekend 17-18.09.2022 r. niesprzyjające warunki atmosferyczne jesteśmy zmuszeni przełożyć spotkanie biegowe pn. „II Żuławski Bieg i Marsz Nordic Walking w ramach Światowego Dnia Sybiraka na termin 1 października.


01.10.2022 r.

 1. ORGANIZATOR BIEGU/MARSZU:
 • Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki
 1. WSPÓŁORGANIZATORZY BIEGU/MARSZU:
 • Urząd Miejski w Nowym Stawie,
 • Organizacja Imprez Sportowych „Valdano”
 • Stowarzyszenie zwykłe Nowy Staw Biega
 1. CEL:
 • Przypominanie prawdziwych losów zesłańców, spisywanie ich od żyjących osób i przekazywanie dalej
 • Promocja Nowego Stawu;
 • Propagowanie aktywnych form wypoczynku;
 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
 • Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców nowego stawu i innych miejscowości z całej Polski 
 1. PATRONAT HONOROWY:
 • Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Starosta Powiatu Malborskiego
 1. PATRONAT MEDIALNY:
 • Radio Plus
 • Radio Gdańsk
 • Radio Malbork
 • Dziennik Bałtycki
 • Portal na Plus
 1. SPONSORZY I PARTNERZY:
 • 4 Plast
 • Dekarskiesos
 • OSP Lipinka
 • OSP Nowy Staw
 • Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku
 • Komenda Powiatowa Policji w Malborku
 • Komisariat Policji w Nowym Stawie
 1. TERMIN I MIEJSCE:
 • 18 września 2022 roku w Nowym Stawie
 • Dystans: ok. 5,0 kilometra
 • Start i meta Biegu /Marszu (Rynek Kościuszki) trasa dostępna będzie na: FB: Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki i Reichard von Valdano
 • Trasa biegu będzie posiadać oznaczony każdy kilometr:

 Limit czasu:

 1. Limit czasu dla Biegu i Marszu NW wynosi 1 h. (słownie: jedna godzina, 00 minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą sklasyfikowani.
 2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu/Marszu zobowiązani są do poinformowania służb porządkowych i opuszczenia trasy przy jednoczesnym odpięciem z klatki piersiowej numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

Punkty medyczne – w okolicach mety zabezpieczy ratownicy medyczni w Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku. Natomiast na trasie biegu/Marszu będą usytuowane stanowiska Strażaków OSP Nowy Staw oraz OSP Lipinka

 1. Ustalony został limit 200 uczestników, razem z biegiem/marszem. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób lista startowa zostaje zamknięta.
 2. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 3. Wszyscy Uczestnicy Biegu/Marszu muszą być urodzeni przed 18.09.2006 r., czyli w dniu Biegu/Marszu posiadać ukończone 16 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu/marszu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu/marszu tj. 18 września 2021 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.
 4. Biuro zawodów mieści się będzie na terenie Galerii Żuławskiej W NOWYM STAWIE (ul. Rynek Kościuszki). Czynne w dniu imprezy tj. 18 września 2022 od 12:00 do 14:50. Biuro zawodów po godzinie 15:00 zostaje zamknięte.

W dniu 18 września 2022 roku w godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie numeru startowego z chipem.

 1. PROGRAM IMPREZY:

01.10.2022 r.

 • 15:00 – Oficjalne otwarcie Imprezy przez organizatorów. Wprowadzenie do wydarzenia. Krótka historia Sybiraków w Polsce. Wydanie pakietów startowych
 • 15:15 – Zumba z Madzią dla każdego – ćwiczenie taneczne dla wszystkich chętnych
 • 15:45 – rozgrzewka zawodników przed biegiem i marszem
 • 16:00 – Start do biegu
 • 16:01 – start do marszu nording walking
 • 17:00 – trampolinowe szaleństwo – zajęcia dla wszystkich chętnych na trampolinach
 • 17:30 – Zakończenie biegu oraz marszu NW
 • 18:00 – Wręczenie nagród dla uczestników. Zakończenie imprezy OPŁATA STARTOWA:
 1. Opłata startowa za udział w biegu / marszu wynosi:
 • 40 zł do dnia 30 września 2022 roku do 22.00 pod warunkiem wolnych miejsc na liście startowej.
 • 50 zł w dniu 1 października 2022 roku pod warunkiem wolnych miejsc na liście startowej.
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę
 1. Opłatę należy uiścić na konto:

ZNAJDUJĄCE SIĘ W PANELU ZAPISÓW: WWW.ELEKTRONICZNEZAPISY.PL Z PŁATNOŚCIĄ NA NUMER KONTA BANKOWEGO

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu / marszu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami;

- wodę niegazowaną;

- posiłek regeneracyjny;

- unikatowy medal tłoczony na mecie;

- szanse na atrakcyjne nagrody w losowaniu. 

Kategoria OPEN nie będzie prowadzona!!!!

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla KOBIET w biegu oraz marszu:

 

KAT.:

ROCZNIK:

WYRÓŻNIENIE

MIEJSCA:

K-16/19

roczniki 2006-2003

NIESPODZIANKA

1 – 3

K-20/29

roczniki 2002-1993

NIESPODZIANKA

1 – 3

K-30/39

roczniki 1992-1983

NIESPODZIANKA

1 – 3

K-40/49

roczniki 1982-1973

NIESPODZIANKA

1 – 3

K-50/59

roczniki 1972-1963

NIESPODZIANKA

1 – 3

K-60/69

roczniki 1962-1953

NIESPODZIANKA

1 – 3

K-70 i więcej

roczniki 1952 i starsze

NIESPODZIANKA

1 – 3

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla MĘŻCZYZN w biegu oraz marszu:

KAT.:

ROCZNIK:

NIESPODZIANKA

MIEJSCA:

M-16/19

roczniki 2006-2003

NIESPODZIANKA

1 – 3

M-20/29

roczniki 2002-1993

NIESPODZIANKA

1 – 3

M-30/39

roczniki 1992-1983

NIESPODZIANKA

1 – 3

M-40/49

roczniki 1982-1973

NIESPODZIANKA

1 – 3

M-50/59

roczniki 1972-1963

NIESPODZIANKA

1 – 3

M-60/69

roczniki 1962-1953

NIESPODZIANKA

1 – 3

M-70 i więcej

roczniki 1952 i starsi

NIESPODZIANKA

1 – 3

Klasyfikacja w kategoriach „Mieszkańcy Nowego Stawu lub Gminy dla KOBIET I MĘŻCZYZN:

KAT.:

NAZWA:

WYRÓŻNIENIE

MIEJSCA:

K

MIESZKAŃCY

NIESPODZIANKA

1 – 3

M

MIESZKAŃCY

NIESPODZIANKA

1– 3

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu oraz Marszu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 200 biegaczy / marszerów w przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: “RODO”) jest:

Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki, ul. Jana Pawła II 2, 82-230 Nowy Staw
Z administratorem danych osobowych Uczestnik może kontaktować się listownie na adres siedziby Organizatora oraz poprzez adres e-mail: sekretariat@nckibnowystaw.pl  Inspektorem ochrony danych w Nowostawskim Centrum Kultury i Biblioteki jest Pan Krzysztof Pukaczewski, pukaczewski@hotmail.com

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1. lit. a, b oraz f RODO. 

Wyświetleń: 2949

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ