Drugi raz przygotujemy dla Państwa serię biegów po schodach. Pierwsze eliminacje w Jastrzębiej Górze - wejście na plażę nr 23. Drugie, miesiąc później w Chłapowie - wejście na plażę nr 14.

Dla najlepszych z dwóch eliminacji przygotujemy finał w czerwcu - bieg po schodach pod i w wieży Domu Rybaka we Władysławowie z metą na tarasie widokowym!

Zapraszamy do zapisów!

Poniżej znajdują się tylko wybrane podpunkty z regulaminu i konieczne jest zapoznanie z całością tekstu, który znajduje się po prawej stronie.

Cele zawodów
a) popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu,
b) promocja terenów gminy Władysławowo jako doskonałego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku.

Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie tel. 537-247-994 (pon.-pt. 8:00-15:00), e-mail: sport@wladyslawowo.pl

Terminy i miejsca
a) eliminacje:
- 15 kwietnia 2023 r., Jastrzębia Góra - wejście na plażę nr 23, godz. 17:30
- 20 maja 2023 r., Chłapowo - wejście na plażę nr 14, godz. 17:30
b) finał:
- 17 czerwca 2023 r., Władysławowo - wieża Domu Rybaka, godz. 18:30


Limity, kategorie
a) limit uczestników poszczególnych imprez eliminacyjnych: 60,
b) limit uczestników finału:
- 10 kobiet,
- 10 mężczyzn.
c) kategorie: „open” kobiet i mężczyzn - nie przewiduje się klasyfikacji wiekowych,
d) imprezy eliminacyjne przeprowadzone zostaną przy minimum 10. uczestnikach; w innym wypadku wpisowe zostanie zwrócone wpłacającym.

Sposób przeprowadzenia zawodów i punktacja
a) podczas biegów eliminacyjnych:
- start następuje z plaży (przy brzegu morskim), meta znajduje się w bliskiej odległości od końca schodów,
- najpierw odbywają się starty eliminacyjne na czas w parach (kobieta + mężczyzna) - czas mierzony ręcznie,
- start finałowy odbywa się w grupach trzyosobowych (osobno kobiety i mężczyźni), ustalonych na podstawie czasów uzyskanych w eliminacjach, tzn. osoby z najgorszymi czasami walczą np. o miejsca 18-20, z nieco lepszymi czasami o miejsca 15-17 (…) z najlepszymi czasami o miejsca 1-3.
Punktacja: za 1 miejsce – 1 punkt, za 2 miejsce – 2 punkty (…) za 30 miejsce – 30 punktów. Za nieobecność podczas jednego z biegów otrzymuje się maksymalną ilość punktów możliwych za zajęcie ostatniego miejsca w danym biegu + 1 punkt.
Awans do finału we Władysławowie uzyskają osoby (10 kobiet i 10 mężczyzn), które z obu biegów eliminacyjnych zdobędą najmniejszą ilość punktów. W przypadku remisu o awansie decyduje:
- w pierwszej kolejności wyższa lokata osiągnięta w którymś z biegów,
- w drugiej kolejności wyższa lokata osiągnięta w drugim biegu (Chłapowo),
b) podczas finału we Władysławowie:
- start następuje na schodach leżących pomiędzy ul. Władysława IV a Domem Rybaka (obok sceny muzycznej), meta znajduje się na tarasie wieży Domu Rybaka,
- starty odbywają się pojedynczo, naprzemiennie kobieta – mężczyzna, zaczynając od osób które zajmą w klasyfikacji po eliminacjach miejsca 10, następnie 9 (…) ostatni biegną zwycięzcy eliminacji,
- o kolejności końcowej decyduje osiągnięty czas – czas będzie mierzony ręcznie.

Warunki uczestnictwa
a) prawo uczestnictwa posiadają osoby, które w dniu danego biegu będą miały ukończone 16 lat i okażą podczas weryfikacji w Biurze Zawodów dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w biegu,
b) warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do startu.

Warunki finansowe i zgłoszenia
a) uczestnicy startują na własny koszt,
b) koszty organizacyjne pokrywa Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie, sponsorzy oraz zawodnicy,
c) terminy zgłoszeń do eliminacji kończą się:
- Jastrzębia Góra - 12 kwietnia,
- Chłapowo - 17 maja,
d) zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na stronie www.elektronicznezapisy.pl - za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z przelaniem opłaty startowej w wysokości 25 zł za każdy z biegów eliminacyjnych,
e) opłata startowa nie podlega zwrotowi, a dokonana z błędami, bez wystarczających danych umożliwiających identyfikację zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będzie honorowana i także nie podlega zwrotowi.

Biuro Zawodów i depozyt
a) Biuro Zawodów czynne będzie podczas eliminacji na szczycie schodów w godz. 16:45-17:15; podczas finału zbiórka uczestników na schodach pomiędzy ul. Władysława IV a Domem Rybaka o godz. 18:15,
b) depozyt podczas eliminacji będzie dostępny w Biurze Zawodów - osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność; depozyt podczas finału będzie dostępny na starcie.

Nagrody
a) w poszczególnych eliminacjach trzy najlepsze kobiety i trzech mężczyzn otrzymają medale lub statuetki,
b) dla trzech najlepszych kobiet i dla trzech najlepszych mężczyzn finału – puchary,
c) wśród uczestników finału rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

Impreza zaliczana jest do Ligi Sportowej Gminy Władysławowo.

Wyświetleń: 2908

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ