1. DATA SPŁYWU: 8 października 2023 r. (niedziela)
 2. TRASA SPŁYWU: Trasa spływu zostanie poprowadzona rzeką Redą na odcinku od Wejherowa (przystań kajakowa przy moście przy ul. Ofiar Piaśnicy) do Redy (Park Miejski). Średni spadek rzeki na tym terenie wynosi 0,6‰. Ze względu na liczne wiatrołomy trasa spływu przeznaczona jest tylko dla osób, które miały styczność z tą formą rekreacji.
 3. WPISOWE: Udział w spływie kajakowym jest bezpłatny. Obowiązuje jednak kaucja rezerwacyjna w wysokości 20 zł od osoby płatna do 3 dni od zgłoszenia, nie później jednak niż do 7 października 2023 r. na konto Polskiego Klubu Przygody: 61 1240 1255 1111 0000 1513 0291. Kaucja zostanie zwrócona uczestnikom gotówką na starcie spływu bądź w terminie 7 dni od zakończenia spływu na wskazany rachunek bankowy. Osobom, które zarezerwują miejsce, a nie pojawią się na spływie, zwrot kaucji nie będzie przysługiwać.

 4. LIMIT MIEJSC: Organizatorzy zapewniają 20 miejsc w kajakach dwuosobowych. O miejscach zajętych w kajaku decyduje kolejność zgłoszeń.

 5. ŚWIADCZENIA:

  a) transport kajaków na miejsce spływu i z powrotem,
  b) zabezpieczenie
  spływu,
  c) kajaki, wiosła oraz kamizelki ratunkowe,
  d)
  pamiątkowy certyfikat dla każdego uczestnika spływu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu;
b) w spływie mogą brać udział osoby w wieku powyżej 18 lat;
c)
osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie tylko pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo (w tym przypadku należy do wypełnionej karty uczestnika dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego);

d) prawo udziału w spływie mają wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w imprezie;
e)
każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność pływania;
f) uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości (dowód osobisty);

g) obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia na czas trwania spływu. Musi być to ubezpieczenie NNW. Uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie u dowolnego ubezpieczyciela;
h)
każdy uczestnik bierze udział w spływie na własne ryzyko i nie będzie rościł wobec organizatora żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnie w czasie spływu.

Wyświetleń: 1459

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ