Zapisz się na Lubowidz Czelendż

REGULAMIN

BIEGU I MARSZU "Lubowidz Czelendż" 

organizowanego w dniu 25.02.2023 o godz.11:00

1. Termin i miejsce imprezy

IV „Lubowidz Czelendż” odbędzie się w dniu 25.02.2023 (sobota).

Start Biegu i Marszu wyznaczono na godz. 11:00 przy plaży ZWAR nad jeziorem Lubowidz (gm. Nowa Wieś Lęborska).

2. Organizator

Organizatorem Imprezy jest Fundacja Active AGE.

Kontakt: e-mail: activeage.strefarozwoju@gmail.com

telefon: 660-634-702

3. Cel imprezy

  • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałanie depresji
  • Integracja lokalnego środowiska
  • Promocja kompleksów leśnych Nadleśnictwa Lębork i Strzebielino
  • Rywalizacja w duchu „Fair Play” Uczestników na wyznaczonej trasie

4. Dystans, przebieg i stopień trudności trasy

Bieg odbędzie się na dystansie 9 km. Start / Meta - plaża ZWAR, jezioro Lubowidz, gm. Nowa Wieś Lęborska. Trasa biegu jest oznakowana trwałymi tabliczkami kierunkowymi, w większości prowadzi drogami gruntowymi. Ruch pojazdów na odcinku przebiegającym drogą asfaltową (około 500 m) nie będzie wstrzymywany. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Łączne przewyższenie na trasie Biegu wynosi 130 metrów.

5. Opłaty startowe

Opłata startowa wynosi 30 zł dla wszystkich Uczestników i należy ją wnieść podczas zapisów na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 17.02.2023 (decyduje data zaksięgowania wpłaty). Opłata startowa w dniu Zawodów będzie wynosić 40 zł dla wszystkich Uczestników (o ile będą wolne miejsca).

6. Limit Uczestników

Organizator ustala łączny limit 200 Uczestników IV Biegu i Marszu „Lubowidz Czelendż”.

7. Zgłoszenia i rejestracja Uczestników

Do dnia 17.02.2023 zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez stronę intrernetową elektronicznezapisy.pl

W dniu Zawodów (25.02.2023 w godz. 10:00 - 10:30) zgłoszenia będą przyjmowane z wyższą opłatą startową.

8. Szczegóły Imprezy

a. Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i muszą posiadać odpowiedni stan zdrowia. Ocenę stanu zdrowia Uczestnicy dokonują samodzielnie.

b. Uczestnikiem Biegu może być jedynie osoba, która w dniu Imprezy ma ukończone 18 lat. Warunkowo za zgodą Organizatora dopuszczone zostaną do udziału w Imprezie osoby niepełnoletnie (muszą dostarczyć zgodę opiekuna prawnego).

c. Każdy Uczestnik odbierając numer startowy oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń odszkodowania od Organizatora w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub w innych przypadkach związanych z Biegiem.

d. Dobrowolny udział w Biegu obliguje Uczestników do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poleceń wydawanych przez Organizatora.

e. Uczestnicy Zawodów poprzez odbiór numerów startowych akceptują regulamin i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku w celu opublikowania wyników Imprezy.

f. Ubezpieczenie Uczestników Imprezy (NNW) odbywa się we własnym zakresie Uczestnika. g. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami

h. Każdy Uczestnik Zawodów otrzyma pamiątkowy medal.

i. Pierwszych trzech Zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn w Biegu i Marszu otrzyma dodatkowe upominki.

j. Po zakończonym biegu i marszu zorganizowany zostanie poczęstunek regeneracyjny i ognisko.

9. Postanowienia końcowe

a. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

b. Wyniki Biegu zostaną ogłoszone w komunikacie końcowym.

c. Każdy Uczestnik rezygnujący z ukończenia Biegu zobowiązany jest poinformować o powyższym Organizatora telefonicznie. Numer telefonu Organizatora znajdować się będzie na numerze startowym.

d. Wszyscy Uczestnicy biegną lub maszerują z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu.

e. Podczas Imprezy zastosowany zostanie ręczny pomiar czasu. Klasyfikacja Uczestników odbywać się będzie na podstawie uzyskanego czasu i zostanie ustalona przez Organizatora. W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator Imprezy.

f. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad ochrony przyrody.

g. Bieg odbywa się na zasadach „Fair Play”.

h. Wyznacza się limit 3:00h na ukończenie Zawodów.

i. Podczas Biegu nie przewiduje się zaplecza sanitarnego.

j. Zaleca się posiadanie w trakcie Biegu naładowanego i włączonego telefonu komórkowego. k. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów z przyczyn losowych. Podjęcie takiej decyzji zostanie przekazane niezwłocznie Uczestnikom.

l. Szczegóły Imprezy zostaną przedstawione w komunikacie przedstartowym na stronie Fundacja Active Age w dniu 22.02.2023 (środa).

Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami. 

Do zobaczenia :)

Wyświetleń: 1519

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ