Regulamin Rajdu: ”Rowerem na szlaku Pana Samochodzika ”

1. Organizatorzy:

Organizatorem Rajdu:”Rowerem na szlaku Pana Samochodzika ” jest Sołectwo Gądno, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno


2. Cele

 -szeroki udział uczestników zróżnicowanych wiekowo w imprezie -integracja mieszkańców-promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia-promocja idei sportu-uczestnictwo członków okolicznych klubów i stowarzyszeń sportowych-promocja ciekawych krajobrazowo terenów województwa zachodniopomorskiego

3. Uczestnicy

Do udziału w Rajdzie zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem . Indywidualny start od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. -Uczestnik jest zobowiązany wpisać się na listę startową (z podaniem swoich danych) oraz zapoznać się z regulaminem rajdu. -Limit miejsc w Rajdzie –300 osób


4. Miejsce, trasa i termin:

Start: Plac przy świetlicy wiejskiej w Gądnie  przejazd według załączonej mapy do Mostu w Siekierkach, następnie ścieżką rowerowa po stronie Niemieckiej, przeprawa promem w Gozdowicach, Czelin, Mieszkowice i powrót do Gądna na polane Pana Samochodzika

 

Trasa rajdu 60 km .

Godzina startu: Rejestracja i odbiór numerów startowych –godz. 11:00, START –godz. 12:00.


5. Zapisy/zgłoszenia

Zapraszamy do zapisywania się na Rajd do dnia 11 sierpnia 2023 rdo godz. 23:59 drogą elektroniczną na stronie www.elekronicznezapisy.pl - Zgłoszenie jest możliwe w dniu Rajdu, na starcie, tylko w przypadku wolnych miejsc w godzinach od 11:00 do 11:45 - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia czasu na rejestrację w momencie wyczerpania limitu miejsc. LIMIT MIEJSC: 300 OSÓB - UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY!

6.Zasady uczestnictwa w Rajdzie:

Podczas Rajdu nie  prowadzona będzie klasyfikacja, przejazd w formie rekreacji.  Każdy uczestnik otrzyma medal , losowanie nagrody dodatkowej.

Uwaga!!! Obowiązkowy kask.


7. Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestnika w czasie trwania Rajdu. W Rajdzie mogą wziąć udział tylko osoby, które podpiszą odpowiednie oświadczenie w biurze zawodów (w przypadku osób nieletnich oświadczenie rodzica/opiekuna).


8. Bezpieczeństwo

Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas trwania imprezy rowerowej, stosowanie się do wszystkich poleceń Organizatora. Podczas wydarzenia Organizator zapewnia opiekę medyczną. Każdy zawodnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników jakie ewentualnie mogą powstać podczas Rajdu lub też na skutek jego ukończenia.


9. Dane osobowe, wizerunek, korespondencja Uczestnik biorąc udział w Rajdzie:

-wyraża zgodę na publiczne podanie udziału  wraz z jego danymi osobowymi zgodnie z dokonanym zgłoszeniem; -zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204); -wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych przez Organizatora w materiałach promujących rajd rowerowy i  wydarzeniach im towarzyszących(prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom, oprócz medali, nie przysługują z tego tytułu żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych;  -wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji operacji pt. :”Rowerem na szlaku Pana Samochodzika ”” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


10. Postanowienia końcowe:

Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Prosimy o odpowiedni dobór odzieży. -Każdy zawodnik na mecie otrzyma medal za uczestnictwo w Rajdzie.-Udział w Rajdzie oznacza akceptację warunków regulaminu. -Uczestnicy zobowiązują się zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy też pojedynczych zabudowań. -Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy podczas trwania Rajdu.-Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

-KONTAKT Z ORGANIZATORAMI –telefonicznie

Katarzyna Kupczyk tel.783469890

Wyświetleń: 6615

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ