Grupa imprez

REGULAMIN

III POMORSKIEGO BIEGU „WALKI O PAMIĘĆ”

Bieg I – Stalag II B Hammerstein – Czarne, dnia 13 maja 2023 r. || ZAPISY ||
Bieg II – Las Szpęgawski, koło Szpęgawska, dnia 27 maja 2023 r. || ZAPISY ||
Bieg III – Lasy Piaśnickie – koło Wejherowa, dnia 17 czerwca 2023 r. || ZAPISY ||
Bieg IV – Stutthof „Marsz Śmierci” – Krępa Kaszubska, dnia 12 sierpnia 2023 r. || ZAPISY ||
Bieg V – Obrońców Helu – Hel, dnia 02 września 2023 r. || ZAPISY ||
Bieg VI – Bieg „Inki” – Lubichowo, dnia 09 września 2023 r. || ZAPISY ||


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w III Pomorskim Biegu „Walki
o Pamięć” dla osób dorosłych, które w dniu zawodów ukończyły 18 rok życia.
Bieg dla osób dorosłych jest biegiem głównym. Czas podczas biegu głównego
jest mierzony każdemu zawodnikowi, który od organizatora otrzymuje numer
startowy wraz z chipem. Zawodnicy którzy wezmą udział w pięciu z sześciu
biegów zostaną sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej całej edycji.
Są przewidziane następujące kategorie wiekowe:
- od 18 do 29 roku życia
- od 30 do 39 roku życia
- od 40 do 49 roku życia
- od 50 do 59 roku życia
- od 60 roku życia
z podziałem dla kobiet i mężczyzn.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez stronę internetową którą udostępni firma
mierząca czas zawodnikom podczas zawodów. Przy zapisywaniu, należy podać IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA, MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA
Warunkiem wzięcia udziału w III Pomorskim Biegu „Walki o Pamięć” jest
uiszczenie wpłaty na konto: 16 9326 0006 0043 9448 2000 0010
Wpłata wynosi 50 zł dla każdego biegu z odpowiednim dopiskiem: Czarne lub
Szpęgawsk lub Lasy Piaśnickie lub Krępa Kaszubska lub Hel lub Lubichowo

Opłaty ze względu na potrzebę wcześniejszego zamówienia odpowiedniej ilości
medali i koszulek muszą być uiszczone do niedzieli poprzedzającej dany bieg, tj.
Opłata do dnia 07 maja 2023 r. za Bieg I – Stalag II B Hammerstein – Czarne,
dnia 13 maja 2023 r.
Opłata do dnia 21 maja 2023 r. za Bieg II – Szpęgawsk, dnia 27 maja 2023 r.
Opłata do dnia 11 czerwca 2023 r. za Bieg III – Lasy Piaśnickie – koło
Wejherowa, dnia 17 czerwca 2023 r.
Opłata do dnia 06 sierpnia 2023 r. za Bieg IV – Stutthof Marsz Śmierci – Krępa
Kaszubska, dnia 12 sierpnia 2023 r.
Opłata do dnia 27 sierpnia 2023 r. za Bieg V – Obrońców Helu – Hel, dnia 02
września 2023 r.
Opłata do dnia 03 września 2023 r. za Bieg VI – Bieg Inki – Lubichowo, dnia 09
września 2023 r.
Każdy uczestnik biegu dla osób dorosłych otrzyma po zakończonym biegu
pamiątkowy medal oraz koszulkę.
Zawodnicy, którzy opłacą wpisowe na poszczególny bieg, a nie wezmą w nim
udziału, będą mogli odebrać gadżety do końca 2023 r. w siedzibie
Stowarzyszenia „Brygada Inki” w Czarnem przy ul. Długiej 7, po uprzednim
umówieniu się telefonicznie (nr tel. 604 632 343). Organizator nie zwraca
wpisowego, gdyż cała kwota wpisowego jest przeznaczona wyłącznie na zakup
koszulek oraz medali.
Organizator dopuszcza zorganizowanie biegu dla dzieci i młodzieży, jeśli środki
finansowe na to pozwolą i będzie taka wola miejscowych współorganizatorów
poszczególnej edycji biegu. Bieg dla dzieci i młodzieży nie może wiązać się z
jakąkolwiek wpłatą tzw. wpisowego.

1. Organizator
- Stowarzyszenie „Brygada Inki”, ul. Długa 7, 77-330 Czarne
tel. 604 632 343
- Stowarzyszenie Prawy Starogard, ul. Kanałowa 19/11, 83-200 Starogard
Gdański
tel. 503 460 959
Współorganizatorzy:
- Klub Gazety Polskiej w Starogardzie Gdańskim, ul. Kanałowa 19/11, 83-200
Starogard Gdański

- Klub Gazety Polskiej w Czarnem, ul. Długa 7, 77-330 Czarne
- Konfederacja Orderu Świętego Stanisława ul. Hanny Hass 16, 83-110 Tczew
- Sebastian Kucharczyk, asystent Posła na Sejm RP Kacpra Płażyńskiego
- Marcin Brodalski, asystent rzecznika rządu Piotra Müllera
- 52 Batalion Remontowy Ziemi Człuchowskiej
- Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
- Nadleśnictwo Wejherowo
- 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka – Grupa Zabezpieczenia Czarne
- Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
- Wójt Gminy Lubichowo
- Burmistrz Miasta Helu
- Wójt Gminy Starogard Gdański
- IPN Gdańsk

2. Celem biegu jest:
• Propagowanie wśród mieszkańców Pomorza Środkowego wartości
patriotycznych - miłości do Ojczyzny.
• Przywracanie pamięci miejsc martyrologii XX wieku.
• Krzewienie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej w formie biegowej.
• Wyłonienie zwycięzców biegu.
• Pokazanie uczestnikom biegu piękna terenów Pomorza Środkowego.

3. Termin i miejsce biegu: Godzina startu 11.00
Bieg I – Stalag II B Hammerstein – Czarne, dnia 13 maja 2023 r.
- miejsce biegu – Jednostka Wojskowa, 52 Batalion Remontowy Ziemi
Człuchowskiej, ul. Strzelecka 35.
Start przy jednostce wojskowej.
Bieg II – Las Szpęgawski - Szpęgawsk, dnia 27 maja 2023 r.
- miejsce biegu – Las Szpęgawski koło Starogardu Gdańskiego
Start – Pomnik Polaków zamordowanych przez Niemców w Lesie Szpęgawskim
Bieg III – Lasy Piaśnickie – koło Wejherowa, dnia 17 czerwca 2023 r.
- miejsce biegu – Lasy Piaśnickie, należy się udać z Wejherowa drogą nr 218
Start w pobliżu ołtarza w Lasach Piaśnickich
Bieg IV – Stutthof Marsz Śmierci – Krępa Kaszubska, dnia 12 sierpnia 2023 r.

- miejsce biegu - Krępa Kaszubska 59.
Start na stadionie znajdującym się przy drodze głównej
Bieg V - Obrońców Helu – Hel, dnia 2 września 2023 r.
- miejsce biegu – Hel, ul. Wiejska
Start – Pomnik Obrońców Helu
Bieg VI – Bieg Inki – Lubichowo, dnia 09 września 2023 r.
- miejsce biegu - Lubichowo, Stadion Miejski, ulica Dworcowa 15
Start na boisku przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

4. Patronaty
Patronat honorowy:
Poseł na Sejm RP Piotr Müller
Poseł na Sejm RP Kacper Płażyński
Patronat sportowy:
Michał Kowalski, Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Przygotowań
Olimpijskich Cetniewo we Władysławowie, ul. Żeromskiego 52, 84-120
Władysławowo
Patronat medialny:
TV Republika, Gazeta Polska, Niezależna, Gazeta Polska Codziennie, Portal
Dzień Dobry Pomorze, Portal RemixMedia
II. INFORMACJE O BIEGU
• Każdy bieg odbędzie się w na dystansie 10 km (wyjątkiem jest wysoka
temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza, organizator zastrzega, że na wniosek
służb medycznych bieg może zostać skrócony do 5 km)
• Początek biegu – godzina 11.00
• Podczas biegu będzie prowadzony pomiar czasu.
• Podczas biegu ewentualny ruch kołowy po drogach których będą biec
zawodnicy będzie wstrzymany.
• Trasa biegu będzie oznaczona co 500 m oraz na zakrętach i ewentualnych
skrzyżowaniach.
• Organizator ustala limit uczestników biegu do 250 osób. Liczy się kolejność
zgłoszeń.
• Organizator zapewnia na trasie przynajmniej dwa stoiska z wodą

• Bieg odbędzie się z panującymi na dany dzień biegu zasadami bezpieczeństwa
epidemiologicznego z zachowaniem obowiązujących zaleceń sanitarnych.
III. ZAPISY I OPŁATY
• link do zapisów:
https://elektronicznezapisy.pl/g/III_Pomorski_Bieg_Walki_o_Pamiec.html
• opłaty – numer konta
16 9326 0006 0043 9448 2000 0010

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Za ukończenie biegu organizator przewiduje nagrody w postaci
pamiątkowego medalu i koszulki dla każdego uczestnika zawodów, a także
puchary za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii. Przewidziane
są również nagrody rzeczowe.
V. UCZESTNICTWO, SPRAWY FINANSOWE I BEZPIECZEŃSTWO
• Udział w każdym biegu jest płatny. Opłata wynosi 50 zł za udział w każdym
biegu.
• Organizator biegu zapewnia pomoc medyczną na czas trwania biegu.
Pomoc medyczną zapewnia: Auxilium Ratownictwo Medyczne Damian Dębecki.
• Trasa biegu będzie zabezpieczona przez służby organizatora, Straż Leśną,
Straż Pożarną oraz Policję.
• Na trasie biegu będą przynajmniej dwa stanowiska z wodą, napoje chłodzące
będą również dostępne przed startem oraz po zakończonym biegu.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
• W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby, które w dniu zawodów mają
ukończone 18 lat.
• Wszyscy uczestnicy biegu muszą wypełnić i podpisać deklarację
dobrowolności uczestniczenia oraz braku przeciwwskazań lekarskich do tego
typu aktywności fizycznej.
• Wszystkie potrzebne druki do podpisania będą do pobrania w dniu biegu w
biurze zawodów, który będzie znajdował się przy bramie startowej.
• Organizator biegu nie zapewnia szatni do przebrania się i nie zabezpiecza
depozytu dla chcących pozostawić rzeczy do przechowania.
• Uczestnicy godzą się na wykorzystanie i publikowanie zdjęć i wizerunku na
potrzeby udokumentowania sportowo-patriotycznego wydarzenia.
• Uczestnicy biegu biorą udział na swoja odpowiedzialność.

• Przyjęcie numeru startowego jest równoczesne z akceptacją niniejszego
regulaminu biegu.
• Po zakończonym biegu przewidziany jest gorący posiłek, np. grochówka
wojskowa i pieczywo.
• Na całej trasie biegu obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad
poruszania się po drogach, stosownie do postanowień ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j.) i innych
powszechnie obowiązujących przepisów. Zawodnik jest zobowiązany do
najwyższej ostrożności przy przechodzeniu/przebieganiu przez drogę dostępną
dla samochodów lub biegu wzdłuż takiej drogi.
• Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu
uczestnikowi zawodów w razie wypadku.

VI. USTALENIA KOŃCOWE
• Godzina zawodów 11.00
• Biuro biegu znajdować się będzie przy bramie startowej (miejsce początku i
końca biegu), biuro będzie otwarte na jedną godzinę przed rozpoczęciem
biegu.
• Bieg przełajowy na dystansie 10 km może być prowadzony drogami o różnej
nawierzchni.
• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
VII. SPONSORZY – PARTNERZY PROJEKTU
• Fundacja PZU
• Fundacja ENERGA
• Fundacja LOTOS
• LOTTO

Wyświetleń: 4479

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ